Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Deutsche Nachrichten 1946 Nr 26

 vom 8. Juli 1946

Deutsche Nachrichten 1946 nr 26 

 fra 8. juli 1946

 
 Wochenschwatz von Jochen Spatz #1. 
Hans Reinow: Die Reichsgeflügelfarm #20
Überwinterung des Nationalsozialismus af Friedrich Ganging, Flüchtlingslager Fräer, #30.
Im Vertrauen auf Wilson und andere Irrtümer af Alexander Kuhn, Silkeborg -- Bad. #45. Klaus-Peter Schreiber, 18 Jahre. #52. Arno Balzer, Aalborg. #55. Günter Hochstandter, Aalborg -- Ost. #58
Svar til Klaus-Peter Schreiber #60. til Arno Balzer #64. til Günter Hochstandter #68. Alexander Kuhn, #71
Flüchtlingssorgen 1) Karl Eisenblätter, #79. 2) Elsa Clauser, Oksböl.  #84
Zum Neuaufbau Deutschlands 1) Konrad Goth #86. 2) H. Kreig, Oksböl. #91.
Ugens passiar
Hans Reinow: Rigsfjerkræfarmen
Nationalsocialismen har overvintret
I tillid til Wilson, og andre fejltagelser
Flygtningebekymringer
Til Tysklands genopbygning. 
 1 Wochenschatz von Jochen Spatz
Ugens passiar af Jochen Spatz
       Liebe Landsleute. Eine junge, streitbare Dame, die mit einer Antwort von mir nicht zufrieden gewesen ist, hat mir einen Brief geschrieben. Es passt ihr nicht, den Wochenschwatz von einem Spatzen gezchwitschert zu hören. Sie wünscht einen Adler an meinen Platz. Das hat mich veranlasst, an anderer Stelle auf dieser Seite ein Gedicht meines Freundes Reinow zum Abdruck zu bringen.         Kære landsmænd! En ung, stridbar dame, der ikke var tilfreds med et svar, jeg gav, har skrevet et brev til mig. Det passer hende ikke at høre ugens passiar kvidret af en spurv. Hun vil have en ørn i mit sted. Det gav mig anledning til at bringe et digt af min ven Reinow i trykken på et andet sted på denne side. 
3  Es ist zwar schon ein bisschen verjährt, hat aber doch zur neuzeitlichen Staatsgeflügelzucht einiges Lustiges zu sagen. Die Nachdenklichen unter euch werden vermutlich die Zusammenhänge leicht herausfinden. Um aber sicher zu gehen, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die Geschichte vom Huhn, vom Adler und vom Spatzen.  Det er ganske vist en lille smule forældet, men kan dog sige noget sjovt om nutidens statshønsedrift. De eftertænksomme blandt jer vil formodentlig let finde ud af sammenhængen. Men for at være sikker på det, vil jeg godt fortælle jer en lille historie, historien om hønen, ørnen og spurven. 
4         Auf einem Geflügelhof lebte ein hübsches junges Huhn. Eifrig füllte es sein Kröpfchen mit Würmlein und Körnern, mit Steinchen und Kraut. Wenn es den Gockel von fern krähen hörte, gackerte es verliebt und duckte sich gar ein wenig. Es träumte vom Eierlegen, vom Glucken und was weiss ich, wovon so ein junges Huhn wohl träumen mag.           I en hønsegård boede der en smuk ung høne. Den fyldte sin kro med orme og korn, med sten og urter. Da den hørte hanen gale i det fjerne, gokkede den forelsket og trykkede sig en smule. Den drømte om at lægge æg, om klukke og hvad véd jeg, hvad sådan en ung høne vel kan drømme om. 
5       Ob nun der Hahn zu beschäftigt war, ob zu kurzsichtig oder zu hochmütig, sei dahingestellt. Auf jeden Fall übersah er das Hühnchen, dessen Dasein durch solch liebloses Verhalten wenig befriedigend wurde. Missvergnügt scharrte und kratzte das Huhn im Boden kakelte hin und kakelte her. Es rümpfte den Kamm über die vielen Spatzen, die rings umher schwirrten, schwatzen und eifrig scharrten und pickten.         Om nu hanen havde for meget at gøre, om den var for nærsynet eller for hovmodig, lad det være. I hvert fald overså den hønen, hvis tilværelse ved et sådant kærlighedsløst forhold var meget utilfredsstillende. Misfornøjet hakkede og kradsede hønen i jorden, gokkede her og gokkede der. Den rynkede kammen over de mange spurve, som svirrede rundt omkring, snakkede og hakkede og pikkede ivrigt. 
6        "Immer nur Sperlinge", gackerte es gekränkt. "Wo man auch geht und steht, immer nur Spatzen. Wo ich doch ein buntes Hühnchen bin!"         "Altid kun spurve", gokkede den fornærmet. "Hvor man går og står, altid kun spurve. Jeg er dog en smuk høne!"
7       Sehnsüchtig legte es den Kopf auf die Seite und äugte nach dem Habicht, der hoch überm Hühnerhof kreiste.         Længselsfuldt lagde den hovedet på skrå og gjorde øjne efter høgen, der kredsede over hønsegården. 
8      "Ja, wenn es noch Habichte wären", seufzte es. "Ach, wenn doch was käme und mich mitnähne! Ach".         "Ja, hvis det endda var høge", sukkede den. "Ak, om dog nogen kom og tog mig med! Ak". 
9     Ob nun der Habicht mit seinem sechsten Sinn das Geseufze vernommen, oder ob er sowieso eine böse Absicht hatte, ist nicht bekannt. Kaum hatte das Hühnchen ausgeseufzt, da stiess er aus seiner Höhe herab, mitten hinein in den Hühnerhof. Die Spatzen schwirrten eilig davon. Unter den Hühnern aber floss Blut, dass die Federn flogen.        Om nu høgen havde hørt sukket med sin sjette sans, eller om den på en eller anden måde havde en slet hensigt, det vides ikke. Næppe var hønen færdig med at sukke, før den fra sin højde dykkede ned, midt ned i hønsegården. Spurvene svirrede skyndsomst væk. Blandt hønsene flød der blod og fjerene fløj til alle sider. 
10       Unser Hühnchen wurde mit vielen Leidensgefährten in eine fremde Geflügelfarm verschlagen. Dort sitzt es nun hinterm Gitter und grämt sich sehr. Am meisten ärgert es sich darüber, dass auch hier wieder Spatzen sind.       Vores høne blev sammen med mange lidelsesfæller flyttet til en fremmed hønsegård. Dèr sidder den nu bag hønsetråd og græmmer sig meget. Mest ærgrer den sig over, at der også her er spurve. 
11      Besonders einer von ihnen scharrt in der Nähe des Hühnchens herum, wetzt seinen Schnabel, zwitschert eifrig und lässt ungefragt allerlei unangenehme Wahrheiten hören.        Især er der én af dem, der hakker i nærheden af hønsene, sliber sit næb, kvidrer ivrigt og lader uden at være opfordret til det hønsene høre alle slags ubehagelige sandheder. 
12     "Siehst du", spricht er zum Huhn, "was du von deiner Hoffart hast? Weisst du noch was du gackertest, als du den Habicht erblicktest? Hast du nun endlich begriffen, dass solcherlei Raubzeug weder den Hühnern noch den Spatzen wohlwill?"         "Der kan du se", sagde den til hønen", hvad du har ud af din overlegenhed? Véd du nu, hvad du gokkede om, da du fik øje på høgen? Har du nu endelig begrebet, at den slags rovtøj hverken vil høns eller spurve det godt?"
13     Aber das Hühnchen flattert mit seinen noch immer zerzausten Flügeln und winkt ab. Es rümpft wie früher den Kamm über den dreisten Wicht, der ihm Gesellschaft leisten will.          Men hønen flagrer med sine endnu forpjuskede vinger og viser ham bort. Den rynker som før kammen over den frække fyr, der vil gøre den selskab. 
14      "Halt deinen Schnabel", kreischt es ganz aufgeregt. "Du bist ein gemeiner, greulicher Spatz. Es ist unter meiner Würde, dir zuzuhören. Ja, wenn du ein Adler wärest!"        "Hold din mund", skriger den ophidset. "Du er en gemen, gruelig spurv. Det er under min værdighed at høre på dig. Ja, hvis du var en ørn!"
15     "Hat dich der Habicht noch nicht genügend gerupft? Soll nun auch noch der Adler über dich kommen?"       "Har høgen ikke plukket dig godt nok? Skal nu også ørnen komme over dig?"
16      Damit ist die Geschichte aus. 
      Liebe Landsleute. Lasst uns doch endlich versuchen, die eitle Grossprecherei von uns abzutun. Was soll denn das dumme Getön. Wollt ihr mir wirklich weismachen, die meisten von uns seien Helden? Ach nein. Nur wenige haben das Zeug zum Adler oder zum Habicht in sich. Wir andern sind Hühner und Spatzen, mögen wir uns auch aufplustern, soviel wir wollen. Wir sind Hühner und Spatzen, die sich das Kröpfchen füllen, die Eier legen und ihre Art erhalten wollen, so wie die Natur es uns vorschreibt. Das ist keine Schande. Es ist unser gutes Recht. 
        Dermed er historien forbi.
       Kære landmænd! Lad os nu omsider prøve på at holde dem med de store tomme ord borte fra os. Hvad skal dog denne dumme klang. Vil I virkelig bilde mig ind, at de fleste af os er helte? Ak nej. Det er kun få, der i sig har evner til at blive ørn eller høg. Vi andre er høns eller spurve, også selv om vi puster os op så meget vi vil. Vi er høns og spurve, som fylder kroen, lægger æg og vil opretholde deres art, sådan som naturen foreskriver os det. Det er ingen skam. Det er vor gode ret. 
17      Aber das Raubzeug hoch über unsern Köpfen hindert uns leider, leider nur gar zu oft daran, unsere Art entsprechend zu leben, weil wir uns nicht in gebührendem Abstande von ihm halten. Und viele von uns tun noch, als seien sie wahrhaft entzückt, wenn es über sie herfällt. Da kann ich nicht mit.         Men rovtøjet højt over vore hoveder hindrer os desværre, desværre nu alt for ofte i at leve svarende til vores art, fordi vi ikke holder os på tilbørlig afstand af det. Og mange af os lader som om de i sandhed var henrykte, når de overfalder dem. Det kan jeg ikke have med at gøre. 
18      Wenn mich einer fragt, ob ich lieber ein Spatz oder ein Adler sein möchte, so gestehe ich rund heraus: Lieber ein Spatz!        Når én spørger mig, om jeg helst vil være en spurv eller en ørn, så tilstår jeg det ligeud: Hellere en spurv!
19 Gönnst du dem schlicten Kleingeflügel
Gepick, Gelege und Gekratz,
so nimm die Hoffart an den Zügel.
In diesen Sinne Jochen Spatz. 
Und du også de simple småfugle,
at pikke, at få rede og at kradse,
sådan skal du holde hovmodigheden i tømme,
Se, det var, hvad jeg mente. Jochen Spatz. 
20 Hans Reinow: Die Reichsgeflügelfarm
21 Die Zuchtwart geht durch die Geflügelfarm.
Er lässt sich neue Rassenproben zeigen. 
Kapaune fürzeln eifrig auf den Steigen.
Begeisternd gackernd gafft ein Putenschwarm.
Die Spatzen machen Erdarbeit und schweigen. 
22 Die neue Reichszucht lonht sich offenbar.
So mancher Schmutzfink spürte ihren Segen. 
Er darf sich jetzt als Hahn im Korb bewegen.
Und manche Schnepfe wurde schnell ein Star,
liess sie sich öfters in das Reichsbett legen. 
23 Der deutsche Adler ist ein Papagei,
Vergoldet von den deutschen Wirtschaftsherren, liess er sich gern in ihren Käfig sperren.
Dort spreizt er sich und lehrt das Sumpfhuhn Ley
ein Spottlied auf die deutsche Freiheit plärren. 
24 Der Papagei, der oft zum Himmel schreit, 
stösst manchmal laut in seine Reichsfanfare
und prophezeit: Ich lebe tausend Jahre!
Dem Futtermeister Schacht führt das zu weit.
Er hat schon jetzt von Rechnen graue Haare.
25 Dem Vogelsteller Himmler rührt das kaum.
Sein Galgenvogelsturmbann muss sich sputen.
Achtgroschenvögel locken in den Ruten.
Und mancher freie Sänger fällt vom Baum.
Wer singt, wie ihm der Schnabel wächst, muss bluten. 
26 Die Elster Göbbels dirigiert den Chor.
Sie lehrt im Zeitungssumpf die Enten schnattern.
Pfau Göring zeigt sich den Berichterstattern.
Dann öffnet er am Taubenschlag das Tor
und lässt vergnügt die Junkersvögel flattern.
27 Sie schweben fröhlich hin in alle Welt.
Gefällt mit Leunas Ölzweigfabrikaten,
begrüssen sie die nachbarlichen Staaten.
Und wenn von ihren Eiern eines fällt,
so führt das leicht zu schlimmen Resultaten. 
28 Im Handumdrehen platzt das Reichidyll,
Vorüber ist die Tausenjahresfeier.
Wo ein Ei fiel, das fallen viele Eier.
Sie schlagen alles unter sich zu Müll.
Was übrig bleibt, ist für die Pleitegeier. 
29 Dann ist es aus mit der Geflügenzucht.
Die Hoheitshähne kreischen laut und zittern,
weil ihre Zwinger hoffnungslos zersplittern.
Wer Heil schrie, sucht es eilig in der Flucht,
indes die Spatzen neue Freiheit wittern. 
30 Überwinterung des Nationalsozialismus Nationalsocialismen har overvintret
31       Das Potsdamer Communique besagt in seinem ersten Teil -- A. politische Prinzipien, Abs. arabisch 3 -- "Die nationalsozialistische Partei und alle nazistischen Einrichtungen zu vernichten und jede nazistische oder militaristischen Propaganda zu verhindern". Es sind auch alle Organisationen, die nach der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus in Deutschland ins Leben gerufen wurden, aufgelöst und ihr Weiterbestehen in jeder Form verboten, und die demokratischen Organisationen haben ihre für das deutsche Volk so notwendige Tätigkeit auf jedem Gebiet wieder aufgenommen.         Potsdam Kommuniqueet siger i dets første del A: Polistieks principer, afsnit araber 3 -- "Det nationalsocialistiske parti skal tilintetgøres sammen med alle nazistiske indretninger, og enhver nazistiek og militaristisk propaganda skal forhindre" Og alle organisationer, som efter nationalsocialismens magtovertagelse i Tyskland blev oprettet, er da også blevet opløst og deres fortsatte beståen i en hvilkensomhelst form forbudt, og de demokratiske organisationer har genoptaget deres for det tyske folk så nødvendige virksomhed. 
32       Wir in den Flüchtlingslagern erfahren durch die DN nur über Zulassungen pol. Parteien und deren Arbeit. Doch scheint es auch noch andere, von den Alliierten zugelassene Verbände und Vereine zu geben. Ein Frl. Herta Wabbels (24) Bredstet/Schleswig. Krs. Husum, Lüderstr. 13, gehört einem Verein an, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, auseinandergerissene Familien durch "Suchlisten" wieder zusammen zu bringen. Eine wirklich segensreich und dankbare Aufgabe. Wie sich der Verein nennt und welche Ziele er verfolgt, gebe ich mit einem von Frl. Wabbels unterschiebenen Schlusswort wieder, das sich in den "Heimatbriefen" mit denen unser Lager beglückt wurde, befindet. Frl. Wabbels schreibt: 
33     "Arbeitsgemeinschaft deutscher Flüchtlinge E. V.", Hamburg 36, Postfach (alle alten Verbände sind darin zusammengeschlossen). Es wird gekämpft für die politische, wirtschaftliche, rechtliche und tatsächliche Gleichstellung der Flüchtlinge mit der eingesessenen Bevölkerung und für Koalitionsfreiheit, die alle Regierungen ausser Schleswig-Holstein und Hannover gewährt haben. Ostpreussische Vorstandsmitglieder: Rechtsanwalt Dr. Kather, Kbg., Konsul Albert Ebner, Kbg., Erich Lindemann, Kbg., Karl Possekel, Rauschen, Herm. Sachs, Memelgebiet, Hans Zerrath, Jäger-Taktau (einer der grössten Grundbesitzer Ostpreussens). Jahresbeitrag RM 10,-, Frauen, deren Männer Mitglieder sind und Kinder RM 2,-. Überweisungen an Amtsgerichtsrat Ehrensmann, Postscheckamt Hamburg, Nr. 5208. -- Wir können uns doch nicht ewig an die Wand drücken lassen. Am schönsten wäre es ja, wir könnten für die Freigabe der Heimat kämpfen, aber da sind noch viele Wetterwolken am Himmel. Und doch wollen wir auf bessere Zeiten hoffen. 
    Herzl. Ihre Herta Wabbels H. 
34     Landsleute! Dieses Machwerk des mir nicht bekannten Frl. Wabbels ist sehr geschicke abgefasst, erhält aber den richtigen Sinn durch den Inhalt der beigefügten Heimatbriefe. Diese Leuten wünschen nicht, dass das deutsche Volk von der verderblichen nationalsozialistischen Ideologie abrückt und möchten es weiterhin als Mittel zum Zweck verwenden. Gebt solches Material in Zukunft an Eure demokratischen Vertrauensleute weiter. Doch weiter zur Sache! Es kamen auch zwei Suchlisten ins Lager, beide nicht sehr lang. Das schien wohl an dieser Sendung auch nicht das Wichtigste zu sein. 
35 Als Anhang war noch ein sogen. I. und II. "Heitmatbrief" dabei, von denen ich schon sprach. Darin schilderten namentlich genannte Landsleute ihre Erlebnisse in Ostpreussen (spez. Königsberg) nach der Besetzung der Gegend durch die Sowjetarmee. Hier zeigten sich die versteckten Nazisten, Greuel, Verschleppungen, Vergewaltigungen, nicht wiederzugebende Zustände in GPU Kellern usw. wechseln einander ab. 
36 Selbst einen kulturellen Tiefstand der Roten Armee, die man in den "Heimatbriefen" nur in Gänsefüsschen nennt, deutet man an. Denn einkultureller Tiefstand ist es doch, wenn ein im Schweinestall stehendes Klavier erst dann von den Russen beachtet wird, wenn ein Deutscher (ich glaube es war ein Herr Hill) demselben ein paar Töne entlockt. Das Instrument wird daraufhin auf Veranlassung der Russen in einen Saal gebracht und Herr Hill muss nun immer spielen ohne andere Arbeit zu leisten. 
37 Und was verlangen die Russen? Nach dem "Heimatbrief" Strauss'sche Walzer! Also einen Komponisten von Weltruf kennen sie wenigstens, wenn auch schon kein Klavier. Für wie dumm müssen die Schreiber dieser "Erlebnisse" ihre Leser einschätzen. Die Bevölkerung, die noch in Kbg. ist (nach den "Heimatbriefen" ca. 40.000) soll langsam an Hungertyphus und sonstigen Seuchen eingehen. Bezeichnend für den Horizont dieser Schreiberlinge ist, dass nur das sogenannte Schicksal der immerhin früheren besseren Kreise hervorgehoben wird. 
38 Die "Berichte" sprechen nur von Pfarrern, Professoren, Ärzten und Grossgrundbesitzern. Auch davon, dass sich viele frühere "führende Persönlichkeiten" der Stadt Kbg. und viele Ärzte das Leben genommen haben, schreibt man, so u. s. von Dr. Sett. War er nicht führend in der Ärztekammer? Auf jeden Fall ist dieser Herr, der eine unbekannte med. Grösse war, und seine Stellung nur seiner Mitgliedschaft zur NSDAP verdankte, genau so wie alle anderen führenden Persönlichkeiten Kbg.'s sattsam bekannt. 
39 Solches Kruppzeug scheute die Verantwortung genau so wie ihre Vorbilder Himmler und Goebbels. Wir sind nicht daran interessiert, dass dieses Geschmeiss so sang- und klanglos das Zeitliche segnete. Im Gegenteil! Von all den anderen ostpreussischen Landsleuten spricht man nur in Zahlen, nämlich 40.000. Wenn dieser "eingetragene Verein" eben nicht nur Suchlisten zusammenstellen will, so soll er wenigstens die seinerzeit im ostpr. Kriegegebiet bestehenden Zustände ins rechte Licht rücken. 
40 Der Verein soll den Landsleuten sagen, wer schuld an diesem Elend ist. Wer ist schuld daran, dass die Kriegfurie Europa verwüstet hat? Wer an dem Elend in fas allen Ländern der Erde? Wer hat die anderen Völker in räuberischer Absicht überfallen? Der Nationalsozialismus! Er tat es im Namen des Deutschen Volkes! Wer kämpfte bis 5 Min. nach zwölf? Wer wollte sogar bit zum letzten Deutschen kämpfen? Wer sprengte die Lebensmittel- und sonstige Heeresvorräte in die Luft und wusste genau, dass Hungersnot und anderes Elend ständige Begleiter des Krieges sind? 
41 Wer liess fast alles Vieh auf den Strassen krepieren? Die Nazis in ihrer Machtgier und ihre hinter und neben ihnen stehenden Trabanten. Nicht die Alliierten! Das sollte der "Verein" den Flüchtlingen sagen, falls er ihnen etwas zu sagen wünscht. Den Kampf um politische und wirtschaftliche Gleichstellung sollte der "Verein" ruhig den anderen demokratischen Organisationen und deutschen Behörden überlassen. 
42 Diese "Vereinsvorstandsmitglieder" und ihre Beauftragten scheien noch sehr kampfeslustig zu sein. Man sollte solch tatenlustige Menschen in ganz Deutschland sammeln und ihre durch gutes Leben in der Nazizeit aufgestapelte Kraft in den durch die Nazis zerstörten Gebieten anderer Länder nutzbringend beim Wiederaufbau einsetzen. Auch in der Heimat könnte das geschehen. Dann wird ihnen die Lust vergehen, Kampf, wie sie ihn meinen, zu propagieren. 
43 Das deutsche Volk braucht keinen Kampf um durch den Nationalsozialismus verlorene Gebietsteile, sondern Wiederaufbau und friedlichen Wettstreit auf wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet mit allen Völkern der Erde. Zum Teil sind die Vorstandsmitglieder bekannt. Solche Vereine sind gute Winterquartiere. Die Empfänger solcher "Heimatbriefe" gehören auch zu ihrer Kategorie. Die anständig denkenden Deuetschen in den Lagern werden ihnen stets entgegentreten. 
44 Die demokratischen Kräfte haben das traurige Erbe des Nationalsozialismus im Interesse des deutschen Volkes übernommen und werden darüber wachen, dass die urheberischen Kräfte der europäischen Katastrophe beim Aufbau des Landes, der Wirtschaft und des neuen sozialen Lebens nicht störend wirken. Die neue deutsche Staat wird seine ihn schützenden Kräfte einzusetzen wissen. In den Flüchtlingslagern wünschen die demokratisch denkenden Flüchtlinge jedoch eine reine Atmosphäre; denn nur da kann ein neuer Geist gedeihen. 
Friedrich Ganging,
Flüchtlingslager Fräer,
pr. Skörping/Jylland. 
45 "Im Vertrauen auf Wilson" und andere Irrtümer.  "I tillid til Wilson" og andre vildfarelser. 
46       Ein altes Sprichwort sagt: "Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über". Die vielen Artikel in den "Deutschen Nachrichten" haben mich veranlasst, auch einmal ein Wort zu sprechen: Dauernd wird gepredigt, wir, die Deutschen haben Schuld am Kriege und wir sollen das einsehen und was für Scherze mehr. Nun gut, ich bin nachweislich der grösste Antinazist, den es überhaupt gibt. Die Tagen der NSDAP sind bestimmt verwerflich. Hat aber schon jemand darüber nachgedacht, wer eigentlich die Schuld am Kriege hat?          Et gammelt ordsprog siger: "Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med". De mange artikler i Deutsche Nachrichten har foranlediget mig til også at tage ordet: Vedvarende bliver der prædiket, at det er tyskerne, der er skyld i krigen og at vi skal indse det, og andre morsomheder. Nuvel, jeg er med garanti den største antinazist, som overhovedet findes. NSDAP's dage er bestemt at forkaste. Men har nogen tænkt over, hvem der egentlig er skyld i krigen? 
47 Jeder vernünftig denkende Mensch muss sich sagen, dass die Schuld weiter zurücklieg und zwar bis zum Friedensvertrag von Versailles vom vorigen Weltkrieg. Hätten sich damals die Siegermächte nach den 14 Punkten Wilsons gerichtet und uns nicht unser Jahrhunderte altes deutsches Land, Memelland, den Korridor und unsere wohlerworbenen Kolonien, die wir für unseren Lebensstandard brauchen, gestohlen, dann wäre ganz bestimmt kein wahnsinniger Adolf Hitler aufgestanden, ebenso keine Partei und auch kein zweiter Weltkrieg gekommen.  Ethvert fornuftigt tænkende menneske må sige sig selv, at skylden ligger længere tilbage, nemlig til fredsslutningen i Versailles fra forrige verdenskrig. Hvis sejrsmagterne dengang havde rettet sig efter Wilsons 14 punkter og ikke frataget os vort århundredgamle land, Memelland, og stjålet korridoren og vore velerhvervede kolonier, som vi havde brug for for vores levestandards skyld, så ville der ganske bestemt ikke være fremstået nogen vanvittig Adolf Hitler, heller ikke noget parti og der ville heller ikke vore kommet nogen Anden Verdenskrig. 
48 Nun ist es aber geschehen und nichts mehr daran zu ändern. Das, was nun das Regime der NSDAP während der Kriegszeit getan hat und was man ihm vorgeworfen hat, das haben zumindest die Gegner bestimmt auch getan. Denken wir an die vielen Angriffe auf unsere Zivilbevölkerung und an die Zertrümmerung der deutschen Städte und Werte. Was aber unsere Gegner vom Tage unserer, der deutschen Kapitulation und des Waffenstillstandes an getan haben, darüber wird die Welt einmal mit Verachtung sprechen.  Men nu er det sket og der er ikke mere noget at gøre ved det. Det, som NSDAP's regime har gjort under krigen, og hvad man har bebrejdet det, det har i det mindste modstanderen også gjort. Vi kan tænke på de mange angreb på vor civilbefolkning og på ødelæggelsen af de tyske byer og værdier. Men hvad vore modstandere har gjort fra dagen for vores kapitulation og våbenstilstand, derom vil verden engang tale med foragt. 
49 Wenn das Demokratie sein soll, mit der uns die Gegner als Beispiel vorangehen, dafür wird sich wohl ein jeder Christ für ein solche bedanken. Anstatt nun einen jeden deutschen Menschen auf sein Eigentum zu stellen, damit die fruchtbaren Länder des Ostens, die die Kornkammer Deutschlands waren, wieder bebaut werden, damit die Hungersnot gemildert wird, lassen die Siegermächte dieser Länder ganz und gar den Völkern; damit ja recht tüchtig der Rest geraubt, geplündert verwüstet wird und der Rest der ansässigen Deutschen noch ausgewiesen, geschändet und umgebracht wird.  Hvis det skal være demokrati, som modstanderen foregår os med sit eksempel, så vil vel enhver kristen betakke sig for det. I stedet for nu at sætte enhver tysker tilbage til sin ejendom, for at de frugtbare lande mod øst, som var Tysklands kornkammer, igen kan bebygges, så hungersnøden kan mildnes, overlader sejrsmagterne helt og holdent disse lande til folkene; dermed bliver jo ganske ordentligt resten røvet, plyndret, lagt øde, og resten af de tyskere, der bor der, udvist, skændet og dræbt. 
50 Diese himmelschreiende Ungerechtigkeit wird der liebe Herrgott nicht ungestraft lassen. Auch die Völker werden ihr eigenes Zerstörungswerk an ihrem eigenen Leibe zu spüren bekommen. Es wäre also höchste Zeit, dass die Siegermächte, zu denen die Welt noch einiges Vertrauen besitzt, dieser Schändlichkeit Einhalt gebieten. Wir sind bestimmt gerne bereit, ein jeder auf seinem Eigentum in seiner Heimat wieder von vorn anzufangen. Ein dauernder Weltfriede aber kann nur dann hergestellt werden, wenn die an dem Kriege beteiligten Völker wieder ihr Lebensrecht eingeräumt erhalten. So auch Deutschland wieder seine Länder, die es im Jahre 1914 besessen hat, einschlisslich der deutschen Kolonien, zurückerhält. Denne himmelråbende uretfærdighed vil den kære vorherre ikke lade være ustraffet. Og folkene vil få deres eget ødelæggelsesværk at mærke på deres egen krop. Det er altså på høje tid, at de sejrsmagter, som verden endnu har nogen tillid til, gør ende på disse skændigheder. Vi er bestemt gerne beredt til, enhver på sin egen ejendom at begynde forfra i hjemstavnen. Men en varig verdensfred kan kun opbygges, hvis der igen indrømmes de folk, der deltog i krigen, ret til livet. Så at altså også Tyskland får de landområder tilbage, som det havde under sig i 1914, og dertil de tyske kolonier. 
51 Eine ganz einfache Lösung. Wie wäre es, lieber Spatz, wenn Du Dich einmal in diesem Sinne mit Deinen deutschen Brüdern in den "Deutschen Nachrichten" unterhieltest, anstatt unglaubliche Dinge als Aufstrich zu bringen. Ein Aufbau Deutschlands ist mit 60 Millionen Menschen auf ein paar Provinzen, die weniger fruchtbar sind und ohne Industrie nicht mehr möglich. Wer sich aber dafür einsetzt, Deutschland kaputt zu machen, der geht mit um die Ecke. Kannst Du mir etwas anderes oder das Gegenteil beweisen? 
Alexander Kuhn,
Silkeborg -- Bad. (Antwort #71
En ganske simpel løsning. Hvad med, kære Spatz, om du engang med dine tyske brødre i Deutsche Nachrichten underholdt os i den betydning, i stedet for at smøre tykt på med utroværdige ting. En  genopbygning af et Tyskland på 60 mill mennesker er ikke mere mulig på et par provinser, der ikke er særlig frugtbare og uden industri. Men den, der går ind for, at Tyskland skal ødelægges, han hopper på den. Kan du bevise mig noget andet eller bevise mig det modsatte? 
Alexander Kuhn,
Silkeborg Bad. 
52     Mit Spannung wird im Flüchtlingslager die Zeitung erwartet, weil jeder Flüchtling auf Nachricht aus der Heimat wartet. Aber wenn sie mal etwas von Deutschland bringt, dann kan man nur 50% davon glauben. Und fast in jedem Artikel liest man die Worte Nazis, SS, KZ und Gestapo. Ich gebe selbst zu, dass es im KZ manchmal wüst hergegangen ist, aber dort sassen ja Verbrecher, die gegen das dritte Reich kämpften oder andere Verbrechen begangen haben und dort ihre gerechte Strafe empfingen. Meine Herren, Sie werden sicher schon Bücher über Russland gelesen haben. Die GPU ist tausendmal schlimmer als die Gestapo.          Med spænding ventes avisen i flygtningelejren, fordi enhver flygtning venter efterretninger fra hjemstavnen. Men når den endelig engang bringer noget om Tyskland, så kan man kun tro 50% af det. Og næsten i enhver artikel læser man ordene, nazister, SS, koncentrationslejre og Gestapo. Jeg indrømmer selv, at det i koncentrationslejrene ofte er gået uordentligt til, men der sad der jo også forbrydere, som kæmpede imod det tredie rige eller havde begået andre forbrydelser og der fik deres velfortjente straf. Mine herrer, De har nok læst bøger om Rusland. GPU er tusind gange værre end gestapo. 
53      Ich habe in meinem Einsatz im Osten vor Leningrad viele Grausamkeiten gesehen. Deutsche Soldaten banden die Russen zwischen zwei Pferde und überliessen sie ihrem Schicksal. Und auf dem Rückzug wurden wehrlose 13-jährige Mädchen vergewaltigt. Meine Herren, so etwas wird aber nicht als Mord und Verbrechen anerkannt.        Jeg har, da jeg gjorde tjeneste øst for Leningrad, set mange grusomheder. Tyske soldater bandt russerne mellem to heste og overlod dem til deres skæbne. Og på tilbagetoget blev værgeløse 13-årige piger voldtaget. Mine herrer, sådan noget bliver jo ikke anerkendt som mord og forbrydelse. 
54      Ich bitte Sie, meine Zeilen hinzunehmen. Ich bin 18 Jahre alt. Mit vollendetem 15. Lebensjahr trat ich freiwillig als Offz-Anwärter zu den Panzerjägern ein und habe mit eigenen Augen viel gesehen. Und wenn man jetzt mal über alles nachdenkt, wofür kämpften wir, wofür gaben Tausende von Soldaten ihr Leben und wofür entbehrten wir alles? Für nichts!
     Ich möchte nun schliessen und bitte Sie, meine Zeilen zu veröffentlichen. 
     Viele Grüsse aus Oksböl.
Klaus-Peter Schreiber,
18 Jahre. (Antwort #60
       Jeg beder Dem om at optage disse linie. Jeg er 18  år gammel. Da jeg fyldte 15, trådte jeg frivilligt ind som officersaspirant ved panserjægerne og har set det med mine egne øjne. Og når man nu tænker over det hele, hvad kæmpede vi for? hvad gav tusinder af soldater deres liv for, og hvad var det, vi alle led mangel for? For intet!
         Nu vil jeg godt slutte og beder Dem offentliggøre mine linier.
     Mange hilsner fra Oksbøl.
      Klaus-Peter Schreiber,
      18 år gammel. 
55 Werter Herr Spatz!
     Nach Ihrer Meinung, Herr Spatz, bedeutet die Diktatur ja nichts Gutes, wie Sie Herrn Günther Thomas zur Antwort gegeben haben. (46-19#56
      Auch von Freiheit wird sehr viel gesprochen. Überall, wo man hinsieht und hinhört, nur immer das Wort Freiheit. Ja, Herr Spatz, können Sie mir vielleicht sagen, wo in den von Polen besetzten deutschen Gebieten die Freiheit ist? Ist das vielleicht Freiheit, wenn man die Deutschen von Haus und Hof und ihnen dann auf der Flucht noch das letzte Hab und Gut wegstiehlt, sodass verschiedene nur in Hemd und Hose dastehen? Ist das vielleicht Freiheit, wenn die Polen ohne Grund und Ursache deutsche Männer erschiessen oder verschleppen und Frauen und Mädchen schänden? 
Kære hr Spatz!
       Efter Deres mening, hr Spatz, betyder diktatur jo ikke noget godt, sådan som De har svaret hr Günther Thomas. 
        Der tales også meget om frihed. Overalt, hvorhen man ser og hvorfra man hører, hele tiden ordet frihed. Ja, hr Spatz, kan De måske sige mig, hvor friheden er i de områder der er besat af Polen? Er det måske frihed, når man jager tyskerne fra hus og hjem og så, når de er på flugt, stjæler end det sidst, de har, så mange står i den bare skjorte? Er det måske frihed, når polakkerne uden grund og årsag skyder eller tvangsflytter tyske mænd og skænder kvinder og piger? 
56 Sie müssen nicht glauben, Herr Spatz, dass ich dieses nur vom Hörensagen schreibe! Das sine Aussschnitte aus Briefen, die ich selbst gelesen habe. Und mit solchem tun will man bei uns Liebe säen. Mit solchen Methoden will man uns Deutsche zu einem friedlichen Volke erziehen! Ich bin der Meinung, Herr Spatz, dass man damit nur Hass sät und auch nur Hass ernten wird. Und wenn die Polen es so weiter treiben, braucht man sich nicht zu wundern, wenn das die Saat zu einem dritten Weltkriege wird. Man wird vielleicht sagen, die Polen wollen sich rächen! Aber ging es den polnischen Arbeitern in Deutschland wirklich so schlecht? De må ikke tro, hr Spatz, at det er noget, jeg kun har hørt rygter om. Det er udsnit af breve, som jeg selv har læst. Og med den slags gerninger vil man så kærlighed hos os. Med sådanne metoder vil man opdrage os tyskere til et fredeligt folk! Jeg er af den mening, hr Spatz, at man dermed kun sår had og også kun vil høste had. Og hvis polakkerne driver det videre på den måde, behøver han ikke undre sig, hvis dette bliver kimen til en tredie verdenskrig. Man vil måske sige, at polakkerne vil hævne sig! Men gik det virkelig de polske arbejdere i Tyskland så dårligt? 
57      Wenn einer an Rache denken könnte, dann wäre es der Deutsche. Wieviel unendliches Leid hat der Bombenterror über die deutsche Zivilbevölkerung gebracht. Aber trotzdem müssen wir unseren Hass zurückdrücken, um die Aufbauarbeiten nicht zu stören. Und gerade deshalb will es mir nicht in den Kopf, dass auch noch nach dem Kriege in Osten solche Scheusslichkeiten passieren. 
        Sie werden schon gemerkt haben, dass so manches in meinen sibtzehnjährigen Schädel nicht hinein will. 
    So, jetzt habe ich mir meine ganze Wut von der Leber geredet, und es würde mich sehr freuen, wenn Sie zu meinem Brief Stellung nehmen. 
Hochachtungsvoll
Arno Balzer,
Aalborg. (Antwort #64
        Hvis nogen kunne tænke på hævn, så skulle det være tyskerne. Hvor megen uendelig lidelse har bombekrigen ikke bragt ned over den tyske civilbefolkning. Men trods det må vi undertrykke vort had for ikke at ødelægge genopbygningsarbejdet. Og netop derfor kan jeg ikke få ind i mit hoved, at der stadig endnu efter krigen skal foregå den slags afskyeligheder.
      De har nok bemærket, at der er så meget, der ikke vil ind i mit syttenårige hoved. 
      Så, nu har jeg fået alt mit raseri ud af leveren, og det skulle glæde mig meget, hvis De ville tage stilling til mig brev.
Med højagtelse
Arno Balzer,
Aalborg. 
58    Sehr geehrter Herr Jochen Spatz!
      Ich lese gern die "Deutsche Nachrichten", weil in ihnen sehr viel zum Nachdenken steht. Besondere Interesse habe ich an dem Artikel über die Demokratie. Ich bin 16 Jahre alt und weiss nicht viel über die Demokratie, weil ich unter dem Nationalsozalismus aufgewachsen und nur mit dieser Lehre gefüttert worden bin. 
      Im den Artikel über die Demokratie wird viel von Gerechtigkeit geschrieben und gesprochen. Hierzu habe ich einige Fragen auf dem Herzen. 
   Meget ærede hr Jochen Spatz!
       Jeg læser gerne Deutsche Nachrichten, fordi der deri står meget til eftertanke. Særligt har artiklen om demokrati interesseret mig. Jeg er 16 år gammel og véd ikke noget om demokrati, fordi jeg er opvokset under nationalsocialismen og kun er blevet fodret med denne lære.
       I artiklen om demokrati skrives og tales der meget om retfærdighed. Hertil har jeg nogle spørgsmål på hjerte. 
59      Werter Herr Spatz, nennen Sie es vielleicht Gerechtigkeit, wenn man wehrlose deutsche Frauen und Kinder hinmordet? Was haben die wehrlosen kleinen Kinder überhaupt mit dem Kriege zu tun? Oder wollen Sie etwa abstreiten, dass keine Morde an deutschen Frauen und Kindern begangen worden sind. Ich weiss, was Sie antworten werden, nämlich, dass die Deutschen in Russland auch gemordet hätten. Gewiss, es gab einige, aber sie sind nicht in dieser Masse vorgekommen, wie es durch den Russen der Fall war. Können demokratische Völker so etwas verantworten. Im Kriege haben sie so etwas bekämpft und nun ist es sogar von einem Feinde Deutschlands begangen worden, der so etwas bekämpfen will. Hiermit will ich mein Schreiben schliessen und hoffe, Ihre Stellungnahne in der nächtsten Nummer der "Deutschen Nachrichten" zu finden. 
Hochachtungsvoll
Günter Hochstandter,
Aalborg -- Ost. (Antwort #68
      Kære hr Spatz, kalder De er måske retfærdighed, når man myrder værgeløse tyske kvinder og børn? Hvad har de værgeløse småbørn i det hele taget med krig at gøre? Eller vil De måske påstå, at der ikke er begået noget mord på tyske kvinder og børn. Jeg véd, hvad De vil svare, nemlig, at tyskerne i Rusland også har myrdet. Javist, der var nogle, men de er ikke forekommet i så stort et antal, som det var tilfældet med russerne. Kan demokratiske folk tage ansvaret for den slags. I krigen har de bekæmpet den slags og nu er det så oven i købet begået af en fjende af Tyskland, der vil bekæmpe den slags. Hermed slutter jeg mit brev, og håber, at finde Deres stillingtagen i næste nummer af Deutsche Nachrichten. 
Med højagtelse
Günter Hochstandter
Aalborg-Øst
60 Herrn Klaus-Peter Schreiber
      Wenn Sie die Hälfte glauben von dem, was in den "Deutschen Nachrichten" steht, so ist das bei Ihrer Geistesverfassung schon eine ganze Menge. Denn Sie stehen ja vorläufig noch bis über beide Ohren in nationalsozialistischer Denkart. Das ist bei Ihrem Ausbildungsgange kein Wunder. Wer sich mit fünfzehn Jahren aus falsch verstandenem Idealismus freiwillig zu Mord und Todschlag meldet, dem muss es natürlich schwerfallen, umzulernen. Das beweisen Sie selbst, wenn Sie die wüsten Grausamkeiten in den Konzentrationslagern damit entschuldigen, die politischen Gegner des Hitlerwahnsinns seien Verbrecher gewesen und hätten dort ihre gerechte Strafe empfangen. 
Hr Klaus-Peter Schreiber!
       Hvis De tror på halvdelen af det, der står i Deutsche Nachrichten, så er det med Deres åndsforfatning allerede ganske meget. For De står jo foreløbig stadigvæk i nationalsocialistisk tænkemåde til op over begge ører. Det er ikke underligt med den uddannelse, De har fået. Den, der som femtenårig ud fra en falsk forstået idealisme melder sig frivilligt til mord og drab, for ham må det naturligvis være vanskeligt, at lære noget andet. Det beviser De selv, når De undskylder de uordentlige grusomheder i koncentrationslejrene dermed, at de politiske modstandere af Hitlervanviddet var forbrydere og dèr fik deres retfærdige straf. 
 
61      Mit der G. P. U. habe ich nichts anzumachen, denn ich bin kein Russe, sondern ein Deutscher. Und ich hasse als Demokrat jede politische Staatspolizei, ganz gleich, für welches System sie eingesetzt wird. Sehr merkwürdig ist übrigens ein sprachlicher Zufall in Ihrer Schilderung: "Deutsche Soldaten banden die Russen zwischen zwei Pferde usw." (#53). Um diesen Satz zu verstehen, muss man Sie ausdrücklich fragen: "Wer band nun eigentlich wen ..?" Und damit haben Sie alle Probleme der Kriegsgrausamkeiten unbewusst in acht Worten dargestellt. In keinem Kriege weiss man genau, wer eigentlich wen misshandelt.           Med GPU har jeg ikke noget at gøre, for jeg er ikke russer, men tysker. Og jeg hader som demokrat ethvert politisk statspoliti, ganske ligegyldigt hvilket system de sættes ind for. Meget mærkeligt er der forøvrigt en sproglig tilfældighed i Deres skildring. "Tyske soldater bandt russere mellem to heste osv". For at forstå denne sætning, må man udtrykkeligt spørge Dem: "Hvem bandt nu egentlig hvem .. ?" Og dermed har De ubevidst fremstillet alle problemer med krigsgrusomheder. Man véd aldrig rigtig, hvem der i en krig har mishandlet hvem. 
62      Aber wie können Sie nur schreiben, Grausamkeiten, Vergewaltigungen und Gewalttaten gegen wehrlosen Menschen würden von uns nicht als Verbrechen anerkannt, wenn sie von Soldaten fremder Nationen begangen wurden. (#53) Wie oft sollen wir noch betonen, dass wir gegen alle Gewalttaten sind, ganz gleichgültig, wer sie verübt.         Men hvordan kan De skrive, at grusomheder, voldtægter og voldshandlinger imod værgeløse mennesker ikke af os er anerkendt som forbrydelser, når de begås af fremmede nationers soldater. Hvor ofte skal vi betone, at vi er imod alle voldshandlinger, ganske ligegyldigt, hvem der udøver dem. 
63       Das Ergebnis Ihres Nachdenkens: ".. wofür gaben Tausende von Soldaten ihr Leben, und wofür entbehren wir alles? Für Nichts", dieses Ergebnis ist bitter für alle jungen Deutschen, die gleich Ihnen gläubig alles für eine grosse Lüge, für ein grosses Verbrechen, eingesetzt haben. Aber Sie müssen darüber hinweg, Sie haben Ihr Leben vor sich, Deutschland braucht alle jungen vernünftigen, tüchtigen Kerle zum Aufbau. 
Viele Grüsse
Jochen Spatz. 
         Resultatet af Deres eftertanke: "Hvad var det tusinder af soldater gav deres liv for, og hvad er det, vi nu mangler alt for? For intet", dette resultat er bittert for alle unge tyskere, der ligesom De trofast har indsat alt for en stor løgn, for en stor forbrydelse. Men De må komme ud over det. De har livet foran Dem, Tyskland behøver alle unge, fornuftige, dygtige karle ved genopbygningen.
Mange hilsener
Jochen Spatz. 
64 Werter Herr Arno Balzer.
     Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass es durchaus nicht mit "Freiheit" zu tun hat, Leute von Haus und Hof zu verjagen, zu erschiessen, zu verschleppen und Frauen und Mädchen zu schänden. (#55
       Sie begreifen so schwer, was ich will, weil Sie 1939, als die Nazis all' dieses am polnischen Volke verübten, erst zehn Jahre alt gewesen sind. 
Kære hr Arno Balzer!
      Hvor ofte skal jeg sige Dem, at det overhovedet ikke har noget med "frihed" at gøre, at jage folk fra hus og hjem, at skyde, at tvangsforflytte og at skænde kvinder og piger. 
       De har så vanskeligt ved at begribe, hvad jeg vil, fordi De i 1939, da nazisterne øvede alt dette mod det polske folk, kun var ti år gammel. 
65      Aber so unbescholten, zu glauben, die Polen wollten sich rächen, weil es den polnischen Arbeitern in Deutschland schlecht ergangen wäre, werden Sie sicherlich trotz Ihrer grossen Jugend nicht sein. 
     Fragen Sie Ihre ehrlichen älteren Lagergefährten danach, wieviel Millionen Polen von den deutschen Nazis seit dem "glorreichen" Feldzug 1939 verschleppt, geschändet und viehisch abgeschlachtet worden sind, dann werden Sie vielleicht manches besser begreifen. 
        Men være så naiv at tro, at polakkerne ville hævne sig, for det gik de polske arbejdere i Tyskland dårligt, det vil De nok trods Deres store ungdom alligevel ikke. 
       Spørg Deres ærlige ældre lejrfæller om, hvor mange millioner polakker der efter det "glorværdige" felttog i 1939 blev tvangsforflyttet, skændet og slagtet som kvæg af de tyske nazister, så vil De måske begribe mange ting bedre. 
66       Glauben Sie nur ja nicht, ich will die Grausamkeiten, die im Osten Deutschlands begangen wurden, beschönigen oder entschuldigen. Ich habe bei allen diesen Debatten immer nur eine Absicht: Sie und Ihre Gesinnungsgenossen zu warnen vor dem Geschwätz von einem neuen Weltkrieg. Wer Sie und Ihresgleichen bei diesem Unsinn bestärkt und fördert, der ist fürwahr kein Freund der deutschen Jugend und des deutschen Volkes, sondern der schlimmste Feind.        Men nu må De jo ikke tro, at jeg vil besmykke eller undskylde de grusomheder, der er blevet begået i Tysklands østlige provinser. Ved alle disse debatter har jeg kun én hensigt: At advarer Dem og Deres ligesindede mod snakken om en ny verdenskrig. Den, der bestyrker Dem og Deres slags i dette vanvid og kræver det af Dem, han er bestemt ingen ven af den tyske ungdom og det tyske folk, han er dets værste fjende. 
67      Sie schreiben ja selber: wir müssen unseren Hass zurückdrücken, um die Aufbauarbeiten nicht zu stören.
      Da bin ich mit Ihnen einig. Nicht nur zurückdrücken müssen wir den Hass, sondern ausmerzen müssen wir ihn, damit die Welt nie wieder in solch ein Unglück gerät, in dessen Scheusslichkeiten die Menschheit zugrunde gehen müsste. -- -- --
         De skriver jo selv: Vi må undertrykke vort had for ikke at ødelægge opbygningsarbejdet.
     Det er jeg enig med Dem i. Ikke blot må vi undertrykke hadet, vi må udrydde det, for at verden aldrig igen skal komme ind i en sådan ulykke, i hvis afskyeligheder menneskeheden måtte gå til grunde. --- ---
68      Ihnen, sehr geehrter Herr Günter Hochstandter, möchte ich sagen, dass es überhaupt nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat, zu morden, ganz gleich, ob es sich bei den Opfern um junge, starke Männer oder um wehrlose Frauen und Kinder handelt. Ob deutsch oder nicht, spielt dabei keine Rolle. (#58
      Und was die kleinen, wehrlosen Kinder mit dem Kriege zu tun haben? Sie fragen am besten Herrn Göbbels oder doch jene Leute, die heute noch Nationalsozialisten sind. Diese Leute sind für den totalen Kriege gewesen und haben ihn im Auftrage ihres Führer und im Namen des deutsche Volkes geführt. Das haben sie nicht etwa heimlich getan. Herr Göbbels hat den totalen Krieg im Sportpalast und im Reichsrundfunk öffentlich verkühnet. Und seine Zuhörer haben, vor aller Welt vernehmbar, Beifall dazu gebrüllt. 
      Til Dem, hr Günter Hochstandter, vil jeg sige, at det overhovedet intet har med retfærdighed at gøre, at myrde, ganske ligegyldigt, om det som ofre drejer sig om unge, stærke mænd eller om værgeløse kvinder og børn. Om ofrene er tyske eller ej, spiller derved ingen rolle. 
      Og hvad de små, værgeløst børn har med krigen at gøre? Det kan De bedst spørge hr Gøbbels om eller i hvert fald de folk, der i dag stadig er nationalsocialister. Disse folk gik ind for den totale krig og har ført dem på deres førers ordre og i det tyske folks navn. Det har de ikke gjort i det skjulte. Hr Gøbbels har offentligt forkyndt den totale krig i sportspaladset og i rigsradioen. Og hans tilhører brølede deres bifald dertil, så hele verden kunne høre det. 
69       Das Wort "total" stammt aus dem Neulateinischen und wird übersetzt mit "ganz", "vollständig", "gesamt". Die Nazis haben mit ihrem totalen Kriege das Volk "ganz", "vollständig", "gesamt" eingesetzt und ins Verderben gestürzt, auch die wehrlosen Frauen und Kinder. 
       Begreifen Sie nun, Herr Günter Hochstandter, warum jeder, der Frauen und Kinder schützen will, keinen totalen Krieg führen darf? Schön. Dann will ich noch einen Schritt weitergehen und Ihnen ein Geheimnis verrate, das Sie sogar weitererzählen dürfen. 
     Ordet "total" stammer fra nylatin og oversættes med "ganske", "fuldstændig", "samlet". Nazisterne har med deres totale krig indsat folket "ganske", "fuldstændigt", "samlet" og styrtet det i fordærv, også de værgeløse kvinder og børn. 
      Begriber De nu, hr Günter Hochstandter, hvorfor enhver, der vil beskytte kvinder og børn, ikke skal give sig til at føre total krig? Godt. Så vil jeg gå et skridt videre og afsløre for Dem en hemmelighed, som De endog må fortælle videre. 
70       Wer heutzutage, im Zeitalter der fliegenden Waffen, der Kriegsmaschinen und Atombomben keinen totalen Krieg will, der darf überhaupt keinen wollen und keinen beginnen. Wer über das Schicksal wehrlose Leute jammert und nicht gleichzeitig ein "totaler" Kriegsgegner ist, der muss sich gefallen lassen, als Heuchler bezeichnet zu werden oder zumindest als Narr.
       Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will Sie keineswegs beleidigen, sondern Sie nur so deutlich wie möglich auf die inneren Zusammenhänge aufmerksam machen. 
         Den, der i dag, i de flyvende våbens, krigsmaskinens og atombombens tidsalder, ikke ønsker nogen total krig, han skal i det hele taget lade være med at ønske nogen og lade være med at begynde på nogen. Den, der jamrer over værgeløse menneskers skæbne og ikke samtidig er en "total" krigsmodstander, han må finde sig i at blive betegnet som en hykler eller i det mindste som en nar. 
       Forstå mig nu rigtigt. Jeg vil på ingen måde fornærme Dem, men blot så tydeligt som muligt gøre Dem opmærksom på den indre sammenhæng. 
71      Und nun zu Herrn Alexander Kuhn aus Silkeborg. Er belehrt uns darüber, dass es "ganz bestimmt" nicht zu einem neuen Weltkrieg gekommen wäre, wenn sich "damals" die Siegermächte nach den vierzehn Punkten Wilsons gerichtet hätten. (#47). 
      Was weiss Herr Kuhn von den vierzehn Punkten? Anscheinend wenig. 
        Og nu til hr Alexander Kuhn fra Silkeborg. Han belærer os om, at det "ganske bestemt" ikke var kommet til en ny verdenskrig, hvis den tids sejrsmagter havde rettet sig efter Wilsons fjorten punkter.
       Hvad véd hr Kuhn om de fjorten punkter? Øjesynlig ret lidt. 
72       Die vierzehn Punkte wurden vom Präsidenten Wilson in einer Kongressansprache am 8. Januar 1918 als Friedensgrundlage vorgeschlagen. Der deutschen Heeresleitung wurde nahegelegt, auf dieser Grundlage von weiteren Offensive abzusehen und -- gestützt auf das vorläufig noch schlagkräftige Heer -- in Verhandlungen einzutreten. Aber die Herren der Obersten Heeresleitung wussten natürlich auch damals schon alles viel besser als andere Menschen. (Ehe die Amerikaner kommen, haben wir längst gesiegt!!!) Sie schlugen die Warnungen Wilsons und anderer einsichtiger Leute in den Wind. Die Antwort auf Wilsons Januarvorschläge war die grosse Märzoffensive im Westen, die stecken blieb und versachte. Am 5. April brach der deutschen Angriff endgültig zusammen. Am 18. Juli kam der Gegenstoss der Westmächte in die deutsche Flanke. Am 8. August wurden allein sieben deutsche Divisionen zerschlagen. Damit var der Krieg verloren und die Möglichkeit, Wilsons Punkte zur Verhandlungsgrundlage zu machen, vertan.         De fjorten punkter blev af præsident Wilson foreslået som fredsgrundlag i en tale til kongressen den 8. januar 1918. Det blev henstillet til den tyske hærledelse på dette grundlag at afholde sig fra yderligere offensiver og -- støttet på den foreløbig stadig slagkraftige hær -- at gå i forhandling. Men herrerne i den øverste hærledelse vidste naturligvis allerede dengang alting meget bedre end andre mennesker. (Hvis ikke amerikanerne var kommet, havde vi forlængst sejret!!!) De slog Wilsons og andre énsidige folks advarsler hen i vejret. Svaret på Wilsons januarforslag var de store martsoffensiver i vesten, som kørte fast og glippede. Den 5. april brød det tyske angreb endegyldigt sammen. Den 18. juli vestmagternes modstød mod den tyske flanke. Den 8. august blev hele syv tyske divisioner slået. Dermed var krigen tabt, og muligheden for at gøre Wilsons punkter til forhandlingsgrundlag, forskertset. 
73       Was aber stand denn nun in diesen vielgerühmten Punkten, für die Herr Kuhn sich so einsetzt? Nun, es stand alles darin, was Herr Kuhn bemängelt. Punkt 4 fordert Abrüstung, Punkt 6 Räumung Russlands, Punkt 7 Räumung und Wiederherstellung Belgiens, Punkt 8 Räumung und Wiederherstellung Frankreichs, Abtretung von Elsass-Lothringen an Frankreich, Punkt 13 Errichtung eines unabhängigen polnischen Staates mit freiem und sicherem Zugang zum Meer. Dieser Staat sollte alle Gebiete mit unzweifelhaft polnischer Bevölkerung umfassen, auch jene, die bis dahin in deutschen Besitze waren.          Men hvad stod der nu egentlig i disse højtberømmede punkter, som her Kuhn i den grad går ind for? Tja, deri stod alt det, som hr Kuhn finder forkert. Punkt 4 kræver afrustning, punkt 6 rømning af Rusland, punkt 7 rømning og genopbygning af Belgien, punkt 8 rømning og genopbygning af Frankrig, tilbageførelse af Elsass-Lothringen til Frankrig, punkt 13 oprettelse af en uafhængig polsk stat med fri og sikker adgang til havet. Denne stat skulle omfatte alle områder, hvor der utvivlsomt var en polsk befolkning, også dem, som indtil da havde været i tysk besiddelse. 
74       Das muss in Namen der historischen Wahrheit immer wieder betont werden, genau wie die Tatsache, dass Deutschland 1918 die Waffen nicht "im Vertrauen auf Wilsons 14 Punkte" niedergelegt hat, sondern weil es nach Ablehnung dieser Punkte militärisch besiegt worden war. 
       Am 29. September 1918 forderte die Oberste Heeresleitung die sofortige Herausgabe eines Waffenstillstandsangebots von der deutschen Regierung. Und am 3. Oktober kam ein Brief Hindenburgs aus dem Hauptquartier nach Berlin:
       Det må betones igen og igen i den historiske sandheds navn, at Tyskand ikke nedlagde våbnene "i tillid til Wilsons 14 punkter", nej, Tyskland nedlagde våbnene, fordi det efter at have afvist disse punkter var blevet militært besejret. 
      Den 29. september 1918 krævede den Øverste Hærledelse, at man straks afgav et våbenstilstandstilbud fra den tyske regering. Og den 3. oktober kom der et brev fra Hindenburg i hans hovedkvarter til Berlin: 
75      "Die Oberste Heeresleitung bleibt auf ihrer, am Sonntag, dem 29. 9. ds. Jhrs. gestellten Forderung auf Herausgabe eines Friedensangebotes zu unsere Feinde bestehen. Infolge des Zusammenbruches der mazedonischen Front, der dadurch notwendig gewordenen Schwächung unserer Westreserven und infolge der Unmöglichkeit, die in den Schlachten der letzten Tage eingetretenen sehr erheblichen Verlust zu ergänzen, besteht nach menschlichem Ermessen keine Aussicht mehr, dem Feinde den Frieden aufzuzwingen ...."       "Den Øverste Hærledelse står fast ved det krav, den stillede den 29.9. dette år om fremsendelse af et fredstilbud til vore fjender. Som følge af sammenbruddet af den makedoniske front, den deraf nødvendiggjorte svækkelse af vore vestreserver og som følge af umuligheden af at erstatte de betragtelige tab, der er indtrådt i slagene i de sidste dage, består der efter menneskelig målestok ikke mere nogen udsigt til at påtvinge fjenden freden ..."
76      " .... dem Feinde den Frieden aufzuzwingen ... " wohlgemerkt!
       Und anschliessend jammert man heuchlerisch, man habe die Waffen "im Vertrauen auf Wilsons Punkte" niedergelegt. 
      Diese historisch erwiesenen Tatsachen mögen manchem heute noch neu sein. Aber uns ist mit nichts anderm als mit der Wahrheit gedient. Allzulange sind uns die Köpfe verkleistert worden. 
      " ... for at påtvinge fjenden freden ..." Læg mærke til det!
        Og i tilknytning hertil jamrer man hyklerisk over, at man har nedlagt våbnene "i tillid til Wilsons punkter". 
       Det kan godt være, at disse historisk påviselige kendsgerninger for mange er nye. Men vi er ikke tjent med andet end sandheden. Alt for længe er vore hoveder blevet overklistret. 
77       Herr Kuhn und seinesgleichen versuchen schon wieder, nach alter Übung zu verfahren. Wo hat er zum Beispiel die Beweise dafür, dass die Gegner des Hitlerregimes das, was man diesem Regime zum Vorwurf mache, "bestimmt auch getan" hätten? (#48
        Ein dauernde Weltfriede, meint Herr Kuhn, kann nur hergestellt werden, wenn Deutschland alles wiederbekommt, was es einst auf der Höhe seiner Macht, nämlich 1914 besass, (#50) und was es seither leichtfertig und nach bester Abentreurermanier verspielt hat. Für Herrn Kuhn beginnt die Weltgeschichte also erst 1914. Wir andern aber müssen uns im Interesse des Friedens daran erinnern, dass auch schon vor 1914 "Leute hinter dem Berge gewohnt" haben. Spanien hat einmal Holland besessen, England die Vereinigten Staaten von Nordamerika, Schweden fast ganz Norddeutschland. 
      Hr Kuhn og hans ligemænd forsøger allerede igen at gå frem på den gammelkendte vis. Hvor har han f. eks. beviset for, at modstanderne af Hitler-regimet "bestemt også ville have gjort" det, som man bebrejder dette regime for? 
        En varig verdensfred, mener hr Kuhn, kan kun oprettes, hvis Tyskland igen får alt det, som det engang havde på sin magts højeste, nemlig i 1914, og som det sidenhen letfærdigt og på bedste eventyrmanér har spillet bort. For hr Kuhn begynder verdenshistorien altså først i 1914. Men vi andre må i fredens interesse erindre om, at der også før 1914 har levet "mennesker bag bjergene". Spanien besad engang Holland, England Amerikas Forenede Stater, Sverige næsten hele Nordtyskland. 
78 Wenn nun diese Staaten und Völker sich ebenfalls auf den Standpunkt stellten, ein dauernder Weltfriede könnte erst geschaffen werden, wenn sie alles, was sie einst besassen, wiedererhielten? Dann, ja dann müssten eben die Menschen in alle Ewigkeit fortfahren, sich gegenseitig aufzufressen.
Jochen Spatz. (Siehe auch: 46-29#2)
Hvad nu, hvis disse stater og folk stillede sig på det samme standpunkt, at en varig verdensfred først kan opnås, nås de igen får alt det, som de engang havde, tilbage? Ja, så kunne menneskene fortsætte i al evighed med gensidigt at opæde hinanden. 
Jochen Spatz
79 Flüchtlingssorgen
      Lieber Jochen!
      Zu dem Artikel in Nummer 11 der "Deutschen Nachrichten" "Auf dem richtigen Wege" von Bernhard Stroessenreuter, (46-17#47) muss man Stellung nehmen. Sehr richtig hast Du die Überschrift mit einem Fragezeichen versehen. 
       Unser Transport landete in dem kleinen Städtchen Aarup auf Fyn am 19. April 1945. Wir waren ungefähr 600 Flüchtlinge, die in Schulen, Turnhallen und Hotels untergebracht wurden. Ich kam mit 20 Personen in dem Hotel Aarup unter. Mit 4 Unterführern wurde dann verwirtschaftet nach dem alten Nazi-System. Ich hatte Gelegenheit, viele Beschwerden der Flüchtlinge anzuhören. Man musste immer wieder erleben, dass auch in Dänemark die Nazi-Bonzen alles unterdrückten, ja sogar mit Verhaftungen und Straflager drohten. 
Flygtninges bekymringer
     Kære Jochen!
      Man må tage stilling til artiklen i nummer 11 (17) af Deutsche Nachrichten "På den rigtige vej" af Bernhard Stroessenreuter. Det er ganske rigtigt, at du har forsynet overskriften med et spørgsmålstegn. 
      Vores Transport landede i den lille by Aarup på Fyn den 19. april 1945. Vi var omkring 600 flygtninge, som blev indlogeret i skoler, gymnastiksale og hoteller. Jeg blev sammen med 20 andre anbragt i Hotel Aarup. Med fire underførere blev alt så ordnet efter det gamle nazi-system. Jeg havde lejlighed til at høre på mange af flygtningenes klager. Man kunne igen og igen opleve, at også i Danmark undertrykkede de gamle nazi-pampere alt, og endog truede med arrestation og straffelejr. 
80 Mehrmals wurde die Militärwache geholt, um mit Gewalt einzuschreiten. Ein besonderes Kapitel war die Verpflegung der Flüchtlinge. Viele Tage bekamen wir nur 1/4 Liter Mittagessen und die Brotration war sehr knapp. Die frühere deutsche Wehrmacht hatte die Lieferung für uns Flüchtlinge in der Hand. Trotzdem die Sendungen reichlich waren, gelangt nicht alles in die Hände der Flüchtlinge. Man hatte sich ein feines System ausgedacht (übersparen), um so die Flüchtlinge zu benachteiligen. Wie haben diesen alten Kämpfer diese Wochen herrlich gelebt. Die Familien mit Säuglingen und Kleinkindern mussten auf der Erde schlafen, aber diese Herrenmenschen lagen in den Einzelzimmern des Hotels in prima Betten.  Flere gange blev militærvagten tilkaldt for at skride ind med magt. Et særligt kapitel var flygtningenes forplejning. Mange dage fik vi kun 1/4 liter middagsmad og brødrationen var meget knap. Den tidligere tyske værnemagt stod for leveringen til os flygtninge. På trods af, at der blev sendt rigeligt af sted, nåede ikke alt frem til flygtningene. Man havde udtænkt et fint system (at spare til næste dag?) for på den måde at give flygtningene ulemper. Hvor herligt har ikke disse gamle kæmper levet i disse uger! Familier med spædbørn og småbørn måtte sove på gulvet, men herremenneskene lå i hotellets enkeltværelser i første klasses senge. 
81 Aber die Herrlichkeit nahm ein jähes Ende. Am Tage nach der Kapitulation wurde aufgeräumt. Auf dem Sportplatz wurde eine Versammlung abgehalten und ein neuer Lagerleiter gewählt. Als dann die Wehrmacht abrückte, blieben grosse Bestände an Kleidern, Schuhe und Stiefel usw zurück. In der Turnhalle, wo die gesamten Sachen untergebracht waren, standen Posten. Sodann wurden in aller Ruhe die besten Sachen ausgesucht und in Sicherheit gebracht. Mit Gewalt musste man sich Einlass verschaffen, um etwas auf den Leib zu erhalten.  Men herligheden fik en brat ende. Dagen efter kapitulationen blev der ryddet op. På sportspladsen blev der afholdt møde og en ny lejrleder blev valgt. Da så værnemagten rykkede ud, blev der en stort lager af klæder, sko og støvler osv., tilbage. I gymnastiksalen, hvor alle sagerne blev anbragt, stod det vagtposter. På den måde blev de bedste sager udvalgt og bragt i sikkerhed. Man måtte skaffe sig adgang med magt for at kunne få klæder på kroppen. 
82 Aber nicht lange konnten sie sich des Besitzes erfreuen. Wir kamen bald von Aarup fort und kamen nach dem grossen Gut Söndergaard in eine Feldscheune. Bei unserer Ankunft wurde das gesamte Gepäck durchsucht. So manche Kleidungsstücke wurden hier beschlagnahmt bezw. fortgenommen. Wie die 600 Flüchtlinge in der Feldscheune zugebracht haben, das kann ich nicht schreiben, das muss man erlebt haben. Sodann kamen wir nach dem Lager Fröbjerg in die Sporthalle. Hier waren wir bis Mitte Oktober und dann gings nach Oksböl. Über die Zustände im Lager Fröbjerg werde ich noch berichten.  Men det var ikke længe, de kunne glæde sig over deres ejendom. Snart kom vi bort fra Aarup og kom til det store gods Søndergaard i en marklade. Da vi kom, blev hele vor bagage gennemsøgt. Dèr blev mange klædningsstykker beslaglagt eller fjernet. Hvordan de 600 flygtninge levede i markladen, det kan jeg ikke skrive om, det må man have oplevet. Så kom vi til Frøbjerglejren i sportshallen. Her var vi til midt i oktober og så gik det til Oksbøl. Om tilstandene i Frøbjerglejren vil jeg senere berette. 
83      Für den Neuaufbau unseres zerbrochenen Deutschlands wird jede Kraft gebraucht. Aber grundsätzlich muss eine klare Linie gehalten und vergangene Fehler aufgezeigt werden. Auch Bernhard Stroessenreuter soll eine Chance zum Wiederaufbau erhalten, schon seiner Familie wegen. 
Mit freundlichem Gruss!
Karl Eisenblätter,
       Til genopbygningen af vort ituslåede Tyskland må man bruge enhver kraft. Men grundlæggende må man holde en klar linie og begåede fejl må påvises. Også Bernhard Stroessenreuter skal have en chance for at  være med i genopbygningen, bare for hans families skyld. 
Med venlig hilsen
Karl Eisenblätter,. 
84 An die 
Redaktion der "Deutschen Nachrichten". 
       Unter Bezugnahme auf die in Nummer 20 teilweise wiedergegebenen Probleme der Unterbringung von Flüchtlingen des Herrn Prof. Johs. Humlum erlaube ich mir nachstehenden Ausführungen: 
       In Mecklenburg und Westpommern sollen noch Möglichkeiten der Ansiedlungen bestehen, heisst es in den genannten Ausführungen. Besteht nun nicht die Möglichkeit, die aus diesen beiden Provinzen in Dänemark weilenden Flüchtlinge nach ihrem Heimatgebiet zurückzuschicken? Der weitaus grösste Teil hat seine Verwandten dort wohnen, sodass die Unterbringung zum überwiegendsten Teil gesichert wäre. 
Til redaktionen for Deutsche Nachrichten!
       Under henvisning til de i nr 20 delvist gengivne problemer med at bosætte flygtningene af hr professor Johs. Humlum tillader jeg mig at komme med efterfølgende udredninger: 
       I Mecklenburg og Vestpommern skal det endnu være mulighed for bosættelse, hedder det i ovennævnte redegørelse. Er der nu ikke mulighed for at sende de flygtninge fra disse provinser, der bor i Danmark, tilbage til deres hjemegn? Langt den største del har deres slægtninge boende dèr, så at indlogeringen for den overvejende dels vedkommende skulle være sikret. 
85 Ein verschwindend kleiner Teil müsste vielleicht in Lagern erfasst werden. Solche Unterbringungsmöglichkeiten sind aber gerade in den genannten beiden Provinzen, wenn sie überhaupt benötigt werden, vorhanden. Wie aus Nachrichten von dort ersichtlich, sind die Ernährungs- und Arbeitverhältnisse auch zufriedenstellend. Es ist mir bekannt, dass verschiedene, der in den genannten Gebieten beheimateten Flüchtlinge nach Westdeutschland wollen, teilweise nur zu Bekannten. Weshalb sie nicht zurück zu ihren Angehörigen wollen, ist mir nicht bekannt, gegebenenfalls um sich einer Aufsicht zu entziehen, die natürlich in solchen Fällen am Heimatort schärfer sein wird, als in einer Umgebung, in der man unbekannt ist. Andererseits würde man manches Leid verringern helfen und uns wieder zu Menschen machen, die festgewurzelt am Heimatboden, mit ihren Angehörigen gern der schwersten Arbeit nachgehen. 
Hochachtungsvoll!
Elsa Clauser, Oksböl. 
En forsvindende lille del skulle måske anbringes i lejre. Sådanne indlogeringsmuligheder foreligger imidlertid i netop disse to provinser, hvis der overhovedet bliver brug for dem. Som det ses af efterretninger derfra, er ernærings- og arbejdsforholdene også tilfredsstillende. Det er mig bekendt, at der er forskellige af de flygtninge, der har fundet hjem dèr, der vil til Vesttyskland, delvis kun til bekendte. Hvorfor de ikke vil tilbage til deres familie, véd jeg ikke, måske for ikke at blive holdt øje med, hvilket naturligvis vil ske med skarpere øjne i hjemegnen end i en omgivelse, hvor man er ukendt. På den anden side kunne man hjælpe hinanden med at formindske lidelser og igen gøre os til mennesker, som er fastforankret i hjemstavnens jord, og sammen med deres familie gerne går i gang med det vanskeligste arbejde.
Med højagtelse
Elsa Clauser,
Oksbøl. 
86 Zum Neuaufbau Deutschlands
      Wenn ich früher in Deutschland nationalsozialistische Zeitungen gelesen habe, nebenbei gesagt, gab es ja während der Hitlerregierung keine anderen, dann empörte sich mein Innerstes immer über das Wort Kritikaster, das verballhornisierte Wort für Kritiker. Es ging mir auf gut deutsch gesagt der Hut hoch. Die Nationalsozialisten wussten ja nicht, dass ihr Verbot der Kritik, gleich welcher Art es auch war, den Keim ihres Unterganges schon in sich trug. Es zeugte gerade nicht von Intelligenz, als sie das Wort Kritikaster prägten und damit den ehrlichen und gewissenhaften Kritiker in den Dreck zogen. 
Til Tysklands genopbygning
      Da jeg tidligere i Tyskland læste nationalsocialistiske aviser -- i forbifarten sagt var der jo under Hitlerregeringen ikke andre -- så oprørtes jeg altid i mit inderste over ordet kværulant, det "forbedrede" ord for kritiker. Jeg blev på godt tysk flintrende arrig. Nationalsocialisterne vidste jo ikke, at deres forbud mod kritik, ligegyldig af hvad art, allerede bar kimen i sig til undergangen. Det tydede ikke just på intelligens, da de udmøntede ordet kværulant og dermed drog den ærlige og samvittighedsfulde kritiker i sølet. 
87      Kritik muss sein. Hätten wir in früheren Jahren und Jahrhunderten keine Kritik gehabt, dann hätten wir nie solche Fortschritte bei den Völkern, deren Kultur, bei den Wissenschaften, bei den Künsten usw gehabt. 
       Derjenige Mensch, an dem Kritik geübt wird, bezw. Kritik geübt werden kann, bringt gerade erst alle seine Fähigkeiten, die in ihm schlummern, ans Tageslicht und zum Ausdruck. Er, der schon an und für sich, ein energischer und tatkräftiger, kluger Mensch ist, wird durch die Kritik erst recht angestachelt und angespornt, sein Allerbestes zu geben und seine Intelligenz aufs äusserste anzustrengen, um der Kritik nun erst recht zu zeigen, dass seine Gedanken und Ideen nur allein richtig sind und was er für ein Kerl ist und was er leisten kann. Tag und Nacht denkt und grübelt er nach, der Kritik zu beweisen, dass er doch eine Leuchte auf seinem Gebiet ist, und so kommt eins zum anderen und dadurch wird und muss zwangsläufig das Allerbeste geleitsten werden. 
        Der må findes kritik. Hvis vi i de tidligere år og århundreder ikke havde haft nogen kritik, så havde vi aldrig haft sådanne fremskridt hos folkene, i deres kultur, i videnskaberne, i kulturen osv. 
        Det menneske, som kritiseres eller vil blive kritiseret, bringer jo netop først alle de evne, som slumrer i ham, for lyset og til udtryk. Han, der allerede i og for sig er et energisk og virkekraftigt, klogt menneske, bliver igennem kritikken først rigtig tilskyndet og ansporet, til at yde sit allerbedste og anstrenge sin intelligens til det yderste, for nu ret at vise, at alene hans tanker og ideer er rigtige, vise, hvilken karl han er og hvad han kan yde. Dag og nat tænker og grubler han over, at kunne bevise overfor kritikken, at han dog er et lys på sit område, og således følger det ene af det andet, og derigennem ydes det allerbedste, ja, det må nødvendigvis ydes derigennem. 
88        Umgekehrt aber ein Führer, Staatslenker oder ein Grosser der Wissenschaft oder Kunst, an dem keine Kritik geübt, kann sich nie und nimmer ganz ausschöpfen und wird dann gerade aber durch mangelnde Kritik stets glauben, er tut jedesmal nur das Richtige und Gegebene und er irrt sich niemals; denn es tritt ja keiner auf und sagt: "Höre mal, das ist nicht richtig, was du da machst, streng dich ruhig noch ein bisschen mehr an, du kannst es bestimmt noch besser". Überlege und überdenke alles doch einmal. So aber glaubt er in seinem Irrwahn, alles was er tut und wie er handelt ist goldrichtig und ganz vollkommen, kommt sich halb wie ein Herrgot vor und lässt aus Gründen der Logik in seinen Leistungen nach.         Men omvendt med en fører, en statsleder eller en stor mand indenfor videnskab eller kunst, mod hvem ingen øver kritik, han kan aldrig ganske yde sit bedste og vil da netop på grund af manglende kritik tro, at han hver gang kun gør det rigtige og aldrig tager fejl; for der er jo ingen, der træder frem og siger: "Hør lige, det er ikke rigtigt, hvad du dèr gør, du kan rolig anstrenge dig noget mere, du kan bestemt gøre det bedre". Overvej og gennemtænk det hele en gang mere. Men derfor tror han i sin forrykte fejltagelse, at alt hvad han gør og den måde han handler på er 100% rigtig og helt fuldkommen, han forekommer sig selv næsten halvvejs at være en vorherre, og bliver ud fra logiske grunde efterladende i sine ydelser. 
89 Erst ist es ein Stagnieren und Stagnieren ist bekanntlich der erste Schritt zum Rückwärts und die Geschichte hat es oft genug bewiesen, dass Selbstherrlichkeit der erste Schritt zum kommenden Untergang ist. Es geht immer mehr und mehr abwärts, weil eben kein Ansporn da ist.  Først kommer der en stagneren, og stagneren er som bekendt det første skridt til tilbagegang, og historien har ofte nok bevist, at selvforherligelse er det første skridt til den kommende undergang. Det går stadig mere og mere tilbage, netop fordi der ingen ansporing er. 
90      Nur durch das freie Spiel der Kräfte, durch anständige und richtige Kritik, die nicht nur kritisiert, sondern die auch darauf hinweist, wie es auch wirklich besser gemacht wird, kann Fortschritt erzielt werden, und dies ist einzig und allein nur durch die Demokratie gewährleistet, da in einem demokratisch regierten Staat bekannterweise das Recht der freien Meinung, das Recht der freien Presse gewährleistet ist. Drum wollen wir dem neuen demokratischen Deutschland unser volles Vertrauen schenken. 
Konrad Goth
       Kun igennem kræfternes frie spil, gennem anstændig og rigtig kritik, som ikke blot kritiserer, men også påviser, hvordan det virkelig kunne gøres bedre, kan man nå frem til fremskridt, og dette kan ene og alene ydes gennem demokratiet, eftersom som bekendt retten til den frie mening, retten til at have en fri presse tildeles i en demokratisk regeret stat. Derfor vil vi skænke det nye demokratiske Tyskland hele vor tillid.
Konrad Goth. 
 91     Lieber Herr Spatz!
       In dem Artikel in Nr. 16 der "Deutschen Nachrichten" "Lebensvolle Demokratie" habe ich verschiedene Fragen angeschnitten. (46-16#35) Anschliessend geben Sie in zwei Punkten Ihrer gegenteilige Meinung Ausdruck. Daher muss ich meine Ansichten verteidigen, zumal sie kommende Probleme sein werden, die zur Höherbewertung der Demokratie führen.
       Also das gleiche, geheime und direkte Wahlrecht war seinerzeit ein Fortschritt. Ich bin aber überzeugt, dass offene Wahlen mit verfassungsmässiger Sicherung gegen jegliche Schädigung der Wähler, kriegsverhindernd gewirkt hätten. 
 Kære hr Spatz!
      I artiklen i nummer 16 af Deutsche Nachrichten "Livskraftigt demokrati" tog jeg hul på forskellige spørgsmål. I tilslutning dertil giver De i to punkter Deres modsatrettede mening til kende. Derfor må jeg forsvare min anskuelser, især da de vil være kommende problemer, der fører til at demokratiet skattes højere. 
        Altså, den lige, hemmelige og direkte valgret var i sin tid et fremskridt. Men jeg er overbevist om, at åbne valg med forfatningsmæssig sikkerhed mod enhver skade på vælgeren, ville have virket krigshindrende. 
92      Hitleristen und andere Feinde des Volke (das sind nicht die "herrschende Mächte", weil wir für die Zukunft schreiben) werden den Versuch machen, schwache Geister und Abhängige auf irgend eine Art und Weise an sich zu ziehen. Welche Massnahmen der kommende Volksrat zu treffen hätte, habe ich bereits angedeutet. (Volks-"Regierer" und "Führer" haben auf Nimmer-Wiedersehen abgewirtschaftet). 
       Die kaiserliche Regierung liess wohl damals die geheime Stimmabgabe zu, weil sie gegen die konservativen Wahlmachenschaften nicht Front machen wollte. Es war also ein eingeschränktes Volks-Entgegenkommen. Auch bei den kommenden Übergangswahlen werden Anzeichen der Wahlpropaganda auftauchen. Das geheime Handlungen, besonders auf politischem und diplomatischen Gebiet leichter zu planen und in Gang zu setzen sind, als offene, ist klar. 
       Hitlerister og andre fjender af folket (det er ikke de "herskende magter, fordi vi skriver for fremtiden) vil gøre forsøg på at trække svage ånder og afhængige til sig på én eller anden måde. Hvilke forholdsregler det kommende folkeråd ville skulle træffe, har jeg allerede antydet (Folke-"regenter" og "førere" er gået rabundus, og vi ser dem ikke igen). 
     Den kejserlige regering tillod vel dengang den hemmelige stemmeafgivelse, fordi den ikke ville gøre front mod de konservative valgintriger. Det var altså en ufuldkommende imødekommelse af folket. Også ved de kommende overgangsvalg vil der dukke antydninger af valgpropaganda op. At det er lettere at planlægge og iværksætte hemmelige handlinger end åbenbare handlinger, især på det politiske og diplomatiske område, er klart. 
93 Denken wir dabei an die unschuldigen Worte: Geheim, versteckt, dunkel, im Trüben fischen, hinters Licht führen, mit Hintergedanken, verbrecherich, nazistisch, Gestapo und unverantwortlich. Ferner, welche Wirkungen sie in den letzten 50 Jahren und in menschlich gesteigertem Masse, besonders in den letzten 25 Jahren im politischen Leben ausgelöst haben. Logan sagte: "Politik heisst versteckt im Strauche liegen und ehrlich dann "betrügen"". Diese Worte kann man getrost auch auf die Zeit ab 1933 anwenden.  Lad os så overveje de uskyldige ord: Hemmelig, skjult, dunkelt, fiske i rørte vande, føre bag lyset, med bagtanker, forbryderisk, nazistisk, gestapo og uansvarlig. Videre, hvilke virkninger de har udløst i de sidste 50 år og i menneskeligt stigende omfant især i de sidste 25 år i det politiske liv. Logan sagde: "Politik er at ligge skjult i halmen og derefter ærligt at "bedrage"." Disse ord kan man rolig anvende også på tiden efter 1933. 
94       Anders dagegen: Frei, offen ehrlich und verantwortlich zu wählen. Diese Worte sind wirkliche Demokratie, wodurch die Wähler zu höchster Reife gebracht werden. Denn Ehrlichkeit währt am längsten, auch auf politischem Gebiet. Dann erst könnte man von einer Sicherheit für das deutsche Volk sprechen. Der Einfluss auf andere Völker, im guten Sinne für das deutsche Volk, dürfte bestimmt nicht ausbleiben. 
       Die Volksminderheit wird in ganz wenigen Fällen auch recht behalten: Sie wird dann in besonders schwerwiegenden Fragen die Folgen berechtigt ablehnen. Das kann man nur nach offener Wahl: Einzelfragen können das Lebensschicksal des deutschen Volkes in aufwärts oder noch weiter abwärts führende Bahn lenken. Daher sind vier und mehrjährige Wahlperioden bei geheimer Wahl viel zu lang. Was kann in dieser Zeit alles vor sich gehen. Bei offener Wahl und nur mit der Möglichkeit der Stimmen-Zurückziehung wäre eine solche Zeitspanne höchstens angebracht. 
       Helt anderledes, derimod: at vælge frit, åbent, ærligt og ansvarligt. Disse ord er virkeligt demokrati, hvorigennem vælgeren føres til den højeste grad af modenhed. For ærlighed varer længst, også på det politiske område. Så først ville man kunne tale om en sikkerhed for det tyske folk. Indflydelsen på andre folk, i god mening for det tyske folk, ville bestemt ikke udeblive. 
       Folkemindretallet vil i ganske få tilfælde også få ret: Det vil så i særlig tungtvejende spørgsmål med rette afvise følgerne. Det kan man kun efter åbne valg: Enkeltspørgsmål kan føre det tyske folks livsskæbne ad en opadgående eller endnu senere nedadgådende bane. Derfor er en fireårig eller længere valgperiode alt for meget ved hemmelige valg. Hvad kan der ikke gå for sig i dette tidsrum. Ved åbne valg og med mulighed for stemmetilbagetrækning ville et sådant tidsrum være højst velanbragt. 
95 Diese Art könnte man laufenden Volksentscheid nennen. "Da sie die Arbeitsgrundlage des jeweiligen Parlaments unsicher macht", ist Ihre ablehnende Meinung. Durch das Zünglein an der Volksmeinungs-Wage kann der Volksrat jederzeit ersehen, ob er auf dem richtigen Wege ist, d. h. das Vertrauen besitzt. Mit der Möglichkeit der Stimmen-Zurückziehung, wird die Erinnerung wachgehalten. Das wahlfähige Volk trägt die Verantwortung. Folglich ist eine Kontrolle unbedingt notwendig. Oder wie könnten die Volksvertreter bezw. der Volksrat ein solch weitgehendes Kontrollrecht fürchten, wenn sie sich wirklich verantwortlich fühlen? Ja, sie werden gewissermassen entlarvt. Das vorgeschlagene Verfahren stellt die organische Entwicklung der Zukunft sicher, ist also besser als eine revolutionäre.  Denne metode kunne man kalde løbende folkeafgørelse. "Men det gør arbejdsgrundlaget for det til enhver tid siddende parlament usikkert", er Deres afvisende opfattelse. Ved tungen på folkemenings-vægten kan folkerådet hele tiden se, om det er på den rigtige vej, det vil sige, om det har folkets tillid. Med mulighed for stemmetilbagetrækning vil hukommelsen blive holdt vågen. Det er det valgberettigede folk, der har ansvaret. Følgelig er en kontrol ubetinget nødvendig. Eller hvordan skulle en folkerepræsentant eller et folkeråd frygte en sådan vidtgående kontrolret, hvis de virkelig føler sig ansvarlige? Ja, de vil sikkert blive afsløret. Den foreslåede metode gør den organiske udvikling mod fremtiden sikker, er altså bedre end en revolutionær.
96 Dabei wollen wir ruhig ein Menschenalter voraus denken. Einzelne Menschen können sich irren, ein Volk nie. Es liegt nur an der unzweideutig, sachlichen Fragestellung, dann hat es der Volksrat verhältnismässig leicht. Das deutsche Volk geht freudig mit und ist dankbar. Die Quertreiber werden aber rechtzeitig erkannt. 
      Der deutsche Idealismus ist noch nicht versiegt, stärken wir ihn weiter durch die Tat.
H. Kreig,, Oksböl. 
På den måde kan vi rolig tænke en menneskealder frem. Enkelte mennesker kan tage fejl, et folk aldrig. Det hele ligger i den utvetydigt saglige problemstilling, så får folkerådet det let. Det tyske folk går glad med og er taknemlig. Men drillepindene bliver erkendt i rette tid. 
     Den tyske idealisme er endnu ikke udtørret, lad os styrke den fremover i gerning. 
H. Kreig,,
Oksbøl.