Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Deutsche Nachrichten 1947 Nr 10

 vom 10. März 1947

Deutsche Nachrichten 1947 nr 10

 fra 10. marts 1947.

 
 •  Nach der Heimat möcht' ich wieder ... breve fra flygtninge i Danmark: Fra Rudolf Aubrecht, Klövermarken: #3. Fra Maurer Reddig, Oksböl, #7. Fra Hildegard Buchholz, Kronens-Hede: #11. Fra Frieda Royeck, Blaavand #13. Fra Willy Grashof, Klövermarken #15. Fra M. Koesling, Oksböl #19. Dorothea Krone, Hjörring #22. Fra Wilhelm Selke. #30. Fra Frau Elsbeth Schrichtenberg #31. Fra Ernst Zabel #32.
 • Aufruf an alle Ostpreussen af Margareta Grunwald med svar: #37.
 • Eine harte Geduldsprobe af Hildegard Buchholz, Kronens Hede #39. Svar: #46; af  Gertraude Liebsch, Hasselø. #47. Svar: #50.
 • Torf und Winterkälte af Erwin Elsholz. Leiter der Berliner Schule, Tvedvej I, Kolding. #51. Med brev: #55.

 • Die Gepäckkontrolle af Frau Irmgard Brausewetter, Aalborg Ost #59.
 • Jeg ville gerne tilbage til hjemstavnen ... 
 • Opråb til alle østprøjsere.
 • En hård tålmodighedsprøve
 • Tørv og vinterkulde.

 • Bagagekontrollen 
   1 Nach der Heimat möcht' ich wieder... Jeg ville gerne tilbage til hjemstavnen ... 
        Das ist der Inhalt eieier (?) Briefe, die wir von Flüchtlingen aus den Lagern erhalten haben. Die allermeisten wollen zurück nach Deutschland. Jedenfalls gibt es nur wenige, die möglichst lange in Dänemark bleiben möchten. Aus der grossen Anzahl der Briefe teilen wir folgende in Auszug mit:         Det er indholdet af nogle breve, som vi har fået fra flygtninge i lejrene. De allerfleste vil tilbage til Tyskland. I hvert fald er der kun få, som vil blive længst muligt i Danmark. Fra det store antal breve meddeler vi nedenstående i uddrag: (Se 47-04#1). 
  3  Rudolf Aubrecht, Klövermarken, schreibt: 
          Ich habe Gelegenheit, viele Heimatbriefe in dem nicht gerade kleinen Lager Klövermarken zu lesen. Gewiss, in einigen wird der Wunsch ausgesprochen, wir sollten so lange wie möglich in Dänemark bleiben, aber die bei weitem meisten sprechen anders. Und das ist auch leicht erklärlich. Denn die überwiegende Anzahl der Flüchtlinge stammt vom Lande. Ihre aus dem Osten in das Reich geflüchteten Angehörigen sind wieder in der Landwirtschaft untergekommen. 
  Rudolf Aubrecht, Kløvermarken, skriver: 
        Jeg har lejlighed til at læse mange breve fra hjemmet i den ikke helt lille lejr Kløvermarken. (n3) Jovist, i nogle bliver der givet udtryk for det ønske, at vi skal blive så længe som muligt i Danmark, men langt de fleste siger noget andet. Og det er også let at forklare. For det overvældende antal flygtninge stammer fra landet. Deres slægtninge fra østområderne, der flygtede til det egentlige Tyskland, har igen fået beskæftigelse i landbruget. 
  4  Dadurch haben sie gegenüber den Städtern meist gewisse Erleichterungen in ihrer Lebensmittellage, die sich in ihren Briefen widerspiegelt. Wo wir auskommen, schreibt etwa ein Mann an Frau oder Kinder, da wird es auch für euch noch langen. Aber auch aus der Stadt Essen schrieb mir jemand, der erst im Dezember von hier weggefahren ist, das Leben sei zwar schwer, ja sogar sehr schwer, aber die Hauptsache sei doch, bei Mutter und Bruder zu sein.  Derved har de i forhold til byerne for det meste en sikker lettelse i deres levnedsmiddelsituation, som genspejler sig i deres breve. Når vi kan finde ud af det, skriver f. eks. en mand til sin kone eller sine børn, så vil det også kunne lykkes for jer. Men også fra byen Essen var der én, der først i december fra rejst herfra, som skrev til mig, at livet vel var vanskeligt, ja endog meget vanskeligt, men hovedsagen var dog at kunne være sammen med sin mor og sin bror. 
  5  Die Alleinstehenden, besonders die Frauen vermissen es, ihre Sorgen und Schwierigkeiten mit dem Gatten oder anderen Angehörigen besprechen zu können. Und nicht das geringste von allen Motiven, das die meisten nach Deutschland zieht, ist, dass die Mehrzahl der Deutschen tätige Menschen sind, denen es nicht gefallen kann, müssig zu gehen.  De, der er alene, især kvinderne, savner at kunne tale med deres ægtemand eller med andre slægtninge om deres bekymringer og vanskeligheder. Og det motiv der drager de fleste til Tyskland, er ikke det ringeste, det er det, at flertallet af tyskere er virksomme mennesker, for hvem det ikke er rart at gå ledig.
  6  Zugegeben, viele sind im Lagerbetrieb eingespannt. Aber das ist doch letzten Endes eine unproduktive Arbeit. Wir Flüchtlinge haben meist alles oder fast alles Besitztum verloren und möchten je eher desto lieber daran gehen, mit unseren Angehörigen aus den Trümmern ein neues Leben aufzubauen. Indrømmet, mange bliver brugt i lejrarbejdet. Men det er dog i sidste ende et uproduktivt arbejde. Vi flygtninge har for de flestes vedkommende mistet alt eller næsten al vor ejendom, og vil derfor jo før des bedre gå igang med, sammen med vore pårørende at bygge nyt liv op på ruinerne. 
  7  Maurer Reddig, Oksböl, schreibt: 
         Es mögen ja vielleicht auch einige Bessergestellte in Küchen und Büros ein grosses Wohlgefallen an einem 2-jährigen Internierungsleben haben, zumal sie fürchten, in der Heimat tatkräftige Arbeit verrichten zu müssen. Es dürfte somithin auch nicht ausgeschlossen sein, dass der abgereiste Bürgermeister, von dem im Artikel die Rede ist, darum gebeten hat, länger zu bleiben. Es war ihm auch vergönnt, unter anderen Wohnverhältnissen zu leben wie alle übrigen Flüchtlinge im Lager. 
  Murer Reddig, Oksbøl, skriver:
        Der kan også også være nogle af de bedrestillede i køkkenet og på kontoret, der er meget glade for det interneringsliv, der nu har varet i to år, eller måske er bange for, at de skal udrette håndgribeligt arbejde. Det skal måske heller ikke udelukkes, at den afrejste borgmester, som der er tale om i artiklen, har bedt om at blive her længere. (47-04#14) Han fik også lov til at bo under andre forhold end alle de andre flygtninge i lejren. 
  8  Gönnen wir ihm also dasselbe Glück in der Heimat. Mit einem ganz anderen Masstab ist sein Nachfolger gemessen, ja sogar betitelt worden. Er ist ein hervorragender Sozialdemokrat und wird es hoffentlich auch bleiben, zumal er doch nach längerer Zeit wieder in Amt und Würden gekommen ist.  Vi vil gerne unde ham det samme held i hjemlandet. Hans efterfølger bliver målt med en helt anden målestok, ja endog betitlet. Han er en fremragende socialdemokrat (47-04#15)og det vil han forhåbentlig blive ved med at være, især når han nu efter længere tid igen er kommet til embede og værdighed. 
  9      Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich als früherer Abgeordneter der Sozialdemokratie auch Wert auf solche Briefe lege, die anders lauten und ebenfalls veröffentlicht werden könnten. Hierin flehen und bitten Frauen, Männer und Mütter, auf dem schnellsten Wege zu ihren Angehörigen in die Heimat abtransportiert zu werden.        Til slut vil jeg også gerne nævne, at jeg som tidligere byrådsmedlem for socialdemokratiet også lægger vægt på sådanne breve, som lyder anderledes og ligeledes ville kunne offentliggøres. Heri græder og beder kvinder, mænd og mødre om på den hurtigste måde at bliver borttransporteret til deres pårørende i hjemstavnen. (47-04#12)
  10  Und nun bitte ich um Veröffentlichung meines Schreibens mit einer entgegengesetzten Überschrift: "Nach de Heimat möcht' ich wieder" Og nu beder jeg om offentliggørelse af mit læserbrev med den modsatte overskrift: Jeg vil gerne tilbage til hjemlandet. 
  11  Hildegard Buchholz, Kronens-Hede, schreibt: 
          Aus unserem Lager sind bis jetzt leider nur vereinzelt Flüchtlinge heim nach Deutschland geschickt worden. Vielleicht hat das seinen Grund darin, dass es ein kleines Lager ist. Von denjenigen, die jetzt wieder auf deutschem Boden sind, haben wir Zurückbleibenden durchweg die Nachricht erhalten, dass das Leben in Deutschland zwar schwer sei, dass sie aber glücklich sind, wieder im Vaterland sein zu dürfen und uns wünschen, dass wir es "auch bald geschafft haben".
  Hildegard Buchholz, Kronens-Hede, skriver:
         Fra vores lejr er indtil nu desværre kun enkelte flygtninge blevet sendt hjem til Tyskland. Måske har det sin grund i, at det er en lille lejr. Fra dem, der nu igen er på tysk jord, har vi tilbageblevne udelukkende fået den oplysning, at livet i Tyskland ganske vist er vanskeligt, men at de er lykkelige over igen at måtte være i fædrelandet og ønsker for os, at vi også snart får held til det. 
  12 Nicht ein einziger schrieb: Bleibt in Dänemark, so lange wie möglich! Keiner meldete: Hier ist es furchtbar! Alle sind froh, endlich ohne Stacheldraht zu leben, wieder in Freiheit sich bewegen zu dürfen, auch wenn diese Freiheit durch zertrümmerte Häuser und schlangestehende Menschen vor den Geschäften gekennzeichnet ist.  Ikke en eneste skriver: Bliv i Danmark så længe som muligt! Ingen skrev: Her er frygteligt! Alle er glade over endelig at kunne leve uden pigtråd, igen at kunne bevæge sig i frihed, også selv om denne frihed er kendetegnet af ødelagte huse og mennesker i kø foran butikkerne. 
  13 Frieda Royeck, Blaavand, schreibt: 
        Nach meinem Dafürhalten hätten zuerst die alleinstehenden Ehefrauen zu ihren Männern nach Deutschland entsendet werden sollen. Unter den Heimatberechtigten sind in vielen Fällen Frauen mit Kindern, oft ohne den Ernährer in Deutschland zu haben, zurückgesandt. Man kann es vielleicht verstehen, dass diese Mütter, die den Unterschied zwischen dem Leben und der Ernährung in dänischen Flüchtlingslagern und dem Leben und der Ernährung in Deutschland am eigenen Leib erfahren haben, einen warnenden Brief schreiben.
  Frieda Royeck, Blaavand, skriver: 
        Efter min mening skulle de enlige ægtehustruer først være sendt tilbage til Tyskland til deres mænd. Blandt dem, der har ret til at komme hjem, er der i mange tilfælde kvinder med børn blevet sendt tilbage, uden at de har nogen til at ernære sig i Tyskland. Man kan måske forstå, at disse mødre, der på deres egen krop har erfaret forskellen på livet og ernæringen i de danske flygtningelejre og livet og ernæringen i Tyskland, skriver et advarende brev. 
  14 Auch wenn besorgte Mütter bitten, ihre Kinder so lange wie möglich hierzubehalten ist verständlich. Diese und ähnliche Briefe hätten Dänemark nicht erreicht, wenn wir Ehefrauen zu unseren Männern, die seit 1945 in Deutschland in Arbeit stehen, in erster Linie entsendet worden wären. Wir leben hier in ständiger Sorge und können an unserem Hierbleiben oder an unserer Abreise nichts ändern, wir müssen "abwarten", das Einzige, was mir hisher geraten wurde. Men når bekymrede mødre beder om, at deres børn kan blive beholdt her så længe som muligt, så er det forståeligt. (47-04#12) Disse og lignende breve ville aldrig være sendt til Danmark, hvis det i første omgang var vi ægtehustruer, der har mænd i Tyskland, der har et arbejde, der var blevet sendt tilbage. Vi lever her i bestandig bekymring og kan ikke gøre fra eller til med vores forbliven her eller vores afrejse, vi må "afvente", det eneste råd, som jeg hidtil har fået. 
  15 Willy Grashof, Klövermarken, schreibt: 
          Die besondere Wert darauf legen, hier zu bleiben, sind grösstenteils solche Flüchtlinge, die viele Vergünstigungen für sich in Anspruch nehmen konnten, 2 Jahre lang in Aussenarbeit standen und sich Bekleidung, bessere zusätzliche Verpflegung und andere viele Annehmlichkeiten mehr verschaffen konnten. 
  Willy Grashof, Kløvermarken, skriver: 
         De, der lægger særlig vægt på at kunne forblive her, er for størstedelens vedkommende de flygtninge, som har kunnet opnå mange begunstigelser, har haft arbejde udenfor lejren i to år og har kunnet skaffe sig klæder, bedre ekstraforplejning og mange flere andere behageligheder. 
  16 Ich habe auch einen Brief gelesen, wo eine Frau schreibt, dass wir möglichst lange hier bleiben sollten. Ja, hier kann ich es verstehen, denn hier in Klövermarken hat sie viel Pakete aus Amerika erhalten, hat auch sonst guten Zusatz gehabt und sich vieles zu Gemüte gezogen. Auch hat sie verstanden, unter dem Mantel der Barmherzigkeit vieles in erster Linie für sich zu tun.  Jeg har også læst et brev, hvor en kvinde skriver, at vi skal blive her længst muligt. Ja, her kan jeg forstå det, for her i Kløvermarken får de mange pakker fra Amerika, har også ellers fået et godt tilskud og hamstret godt. Det har også forstået under dække af barmhjertighed at gøre meget for sig selv i første linie. 
  17  Es ist aber kein Grund zu sagen, "Bleibt so lange wie möglich in Dänemark". Dieser Ausspruch bedeutet für uns nur eins, dass wir Habenichtse und Heimatlosen nicht etwa nach Deutschland kommen sollen und den Anlass geben, dass die wirklich "Wohlhabenden" doch gezwungen werden, endlich von ihrem Wohlstand abzugeben. Men der er ingen grund til at sige: "Bliv så længe som muligt i Danmark". Denne udtalelse betyder for os kun ét, at vi fattige stoddere og hjemløse ikke med det første skal komme til Tyskland, og give anledning til, at de virkelig velhavende dèr blev tvunget til langt om længe at give afkald på deres velstand. 
  18 Es sind dieselben Kreise, die 1918 genau so handelten, bis sie die Demokratie so misshandelt hatten, dass kein Hund mehr ein Stück Brot von ihr mehr nahm.  Det er de samme kredse, der i 1918 handlede nøjagtig ligesådan, indtil de havde mishandlet demokratiet i den grad, at ingen hund mere vil tage et stykke brød af dem. 
  19   M. Koesling, Oksböl, schreibt: 
          Hierdurch möchte ich fragen, warum man uns Flüchtlinge hier festhält? Listen, Kartei, Registrierung werden so oft gemacht, man bekommt einen Hoffnungsschimmer, nun geht's endlich nach Deutschland und immer wird man enttäuscht. --
  M. Koesling, Oksbøl, skriver. 
        Herved vil jeg gerne spørge, hvorfor man holder os flygtninge fast her? Lister, kartotek, registrering blive foretaget så ofte, man får et glimt af håb, nu går det endlig mod Tyskland, og altid bliver man snydt... 
  20 Am 2. November 1945 erhielten wir einen amtlichen Ausweis aus Deutschland mit der Bitte, unsere Familie sofort hinauszulassen. Amtlich wurde es verhindert mit dem Hinweis, die Dänen lassen niemand hinaus. --  Den 2. november 1945 fik et embedsmæssigt bevis fra Tyskland med den bøn, at vor familie straks skulle sendes ud. På embedsplan blev det forhindret med henvisning til, at danskerne ikke lader nogen komme ud. -- (Se redaktions svar: #34)
  21  Soviel Schwierigkeiten werden uns immer gemacht, trotzdem wir noch mehrere Zuzugsgenehmigungen erhielten, lässt man uns nicht fahren. Und so geht es vielen Tausenden, die nach Deutschland recht bald, 1945 schon, hinaus wollten. Bitte, wer hielt uns hier fest?? Dieses elende Barackenleben ist kaum zu ertragen, dann wird uns die einzige Zeitung noch mit allerlei unmöglichen Angaben vorgesetzt. Unser einziger Gedanke ist immer wieder, wann kommen wir nach Deutschland, um als Menschen leben zu können.  Der bliver altid lavet så mange vanskeligheder for os. På trods af, at vi har fået flere tilflytningstilladelser, lader man os ikke rejse. Og således går det mange tusinder, som ville ud til Tyskland ret hurtigt, allerede i 1945. Svar venligst på det: Hvem holder os fast her? Dette elendige barakliv kan man næsten ikke holde ud, så får vi forelagt den eneste avis med alle slags umuligt angivelser. Vores eneste tanke er hele tiden: Hvornår kommer til Tyskland, for at kunne leve som mennesker? 
  22  Dorothea Krone, Hjörring, schreibt: 
         Der Artikel der "Berlingske Tidende" gibt ein ganz falsches Bild. Es ist nicht der erste Zeitungsbericht, der sich mit den heimfahrenden Flüchtlingen beschäftigt, aber er wie alle, die ich bisher las, klingen in der gleichen Tonart: "Die lästigen Flüchtlinge, wie werden wir sie los? -- 
  Dorothea Krone, Hjørring, skriver: 
        Artiklen i "Berlingske Tidende" giver et helt falsk billede. (se 47-04#1) Det er ikke den første avisartikel, der beskæftiger sig med de hjemvendende flygtninge, men den, som dem, jeg hidtil har læst, lyder i den samme tonart: "De besværlige flygtninge, hvordan slipper vi af med dem? -- 
  23 Am Ende werden sie garnicht mehr heimwollen in das zerschlagene Deutschland, da sie es hier ja so gut haben! -- und von der Befürchtung (die ich durchaus verstehe!) ist dann nur ein kleiner Schritt zu der Behauptung: "Die Flüchtlinge wollen hierbleiben!" Til syvende og sidst vil de jo slet ikke hjem til det ødelagte Tyskland, for her har de det jo så godt!" -- og fra denne bekymring (som jeg helt igennem forstår!) er der ikke langt til at påstå: "Flygtningene vil blive her!"
  24        Dass wir keine Möglichkeit zur Heimkehr hatten, wissen die Dänen selbst. Es gibt wohl wenige unter uns, die sich darüber hinwegtäuschen, dass wir, je länger wir hier sind -- umso weiter zurückbleiben im wirklichen Leben. Jochen Spatz brauchte einmal den ganz richtigen Ausdruck: "Pflanzen, die man einschlägt, um sie überwintern zu lassen, -- sie sterben nicht, aber sie leben auch nicht."         At vi ikke havde nogen mulighed for at komme hjem, vidste danskerne selv. Der er vel kun få iblandt os, som ikke er klar over, at jo længere vi bliver her -- desto længere bliver vi sat tilbage i det virkelige liv. Jochen Spatz brugte engang det ganske rigtige udtryk: "Planter, som man slår ind, for at lade dem overvintre, -- de dør ikke, men de lever heller ikke". (n24
  25  Wir können selbst in jahrelangem Leben und Arbeiten hier in Dänemark nicht vorwärtskommen. Kommen wir in Jahren erst heim, so beginnen wir auf dem Punkt, den wir sonst längst überwunden hätten. Der Zeitpunkt des Rücktransportes liegt recht ungünstig, mitten im Winter. Dafür könnnen die Dänen nichts, wir aber auch nicht.  Vi kan ikke komme fremad, selv ikke, hvis vi bliver her i Danmark år igennem og arbejder. Hvis vi først kommer hjem om nogle år, så begynder vi på det punkt, som vi ellers forlængst skulle have overvundet. Tidspunktet for tilbagetransporten ligger ret ugunstigt, midt om vinteren. Det kan danskerne ikke gøre for, men vi heller ikke. 
  26 Unter den Tausenden, die heimfahren, werden auch Leute sein, wie ich: Ich bin mit meinen vier Kindern hier (10, 8, 6 und 3 J.) -- ich habe in Deutschland niemand, der auf mich wartet. Von meinem Mann habe ich keine Spur, ich vermute ihn in russischer Gefangenschaft. Meine Verwandten sind alle selbst Flüchtlinge in Notquartieren und können mir nicht helfen. Ich habe keine Heimat -- obwohl ich auf der Liste der Berliner stehe, da ich 1939 dort wohnte.  Blandt de tusinder, der rejser hjem, vil der også være folk som jeg: Jeg er her med mine fire børn (10, 8, 6 og 3 år gamle) -- jeg har ikke nogen i Tyskland, der venter på mig. Jeg har intet spor af min mand, jeg formoder han er i russisk fangenskab. Mine pårørende er alle selv flygtninge og bor i nødkvarterer og kan ikke hjælpe mig. Jeg har ingen hjemstavn -- selv om jeg står angivet som berliner på listen, eftersom jeg boede dèr i 1939. 
  27 Ich gebe es zu, dass ich Angst vor den Übergang habe, -- vor dem Transport in kalten Zügen und dem Hausen in kalten Massenlagern, wie wir es noch von der Flucht kennen. Ich wäre glücklich, wenn wir erst zu Beginn des Frühjahrs an die Reihe kämen (-- "aha, da haben wir's!" wird jetzt der Herr von der "Berlingske Tidende" sagen). Ich würde, wenn es möglich ist, den Platz tauschen mit anderen die sonst später an die Reihe kämen, aber Unterkunft und liebe Menschen dort haben -- aber -- und das möchte ich ausdrücklich betonen: hierbleiben möchte ich nicht.  Jeg indrømmer, at jeg er bange for overgangen -- for transporten i kolde tog og for husene i de kolde masselejre, som vi stadig husker det fra vores flugt. Jeg ville være lykkelig, hvis turen først kom til os i begyndelsen af foråret ("aha, dèr har vi det!" vil nu herren fra Berlingske Tidende sige). Hvis det var muligt, ville jeg godt bytte plads med nogen, der stod længere nede på listen, men som har bolig og pårørende i Tyskland -- men -- og de vil jeg godt slå en tyk streg under: Jeg vil ikke blive her.
  28  Das hat mit Undank nichts zu tun. Ich bedaure nur, dass durch das viele Reden über die Angelegenheit ein Ton einreisst, der sich nicht gehört (siehe Frau Monse, Nr. 3). (47-03#42) Det har ikke noget med utaknemlighed at gøre. Jeg beklager kun, at der i den megen tale om anledningen er en tone, der har grebet om sig, en tone, som ikke hører hjemme her. 
  29  Über die Rückreise des Flüchtlingsbürgermeisters von Oksböl wird uns aus Oksböl geschrieben:  Om Oksbøls flygtningeborgmesters tilbagerejse skriver man til os fra Oksbøl: 
  30      Dr. phil. Umland hat mir kurz vor seiner Abreise nach Deutschland erklärt, dass er sich freue, hier herauszukommen. 
  Wilhelm Selke. 
         Dr. phil. Umland har til mig erklæret kort før hans afrejse til Tyskland, at han glæder sig til at komme ud herfra.
  Wilhelm Selke. (47-04#14)
  31        Im übrigen ist an dem Artikel falsch, dass Dr. Umland nicht fahren wollte. Er hat mehrfach öffentlich erklärt, wie dringend er zu seiner alten Mutter müsste und uns getröstet, wenn wir verzagt waren, und uns neue Hoffnung gemacht. --
  Frau Elsbeth Schrichtenberg. 
          Forøvrigt er der det forkerte ved artiklen, at dr. Umland ikke ville rejse. (47-04#14) Han har flere gange offentligt erklæret, hvor meget han længtes efter sin gamle mor og trøstet os, når vi blev nedtrykte og givet os nyt håb. 
  Fru Elsbeth Schrichtenberg. 
  32         In Wirklichkeit gibt es wenige, die nicht nach Deutschland wollen. Schon der Andrang zu den Registrierungen und die ungeheure Zahl der Umregistrierungs-Gesuche beweist dies und jede Unterredung, die man mit anderen Flüchtlingen hat, bestätigt es. --         I virkeligheden er der kun få, der ikke vil tilbage til Tyskland. Allere trængslen ved registreringen og det uhyre store antal omregistreringsansøgninger beviser det og enhver samtale, man har med de andre flygtninge, bekræfter det. -- 
  33       Der frühere Bürgermeister hat in wiederholten Unterhaltungen seiner Ungeduld darüber Ausdruck gegeben, dass aus seiner Abreise noch nichts wurde und erzählte mir eines Tages freudestrahlend, dass er nun endlich abreisen könne. 
  Ernst Zabel. 
         Den tidligere borgmester har i gentagne samtaler givet udtryk for sin utålmodighed over, at hans afrejse endnu ikke blev til noget (47-04#14), og fortalte mig en dag glædesstrålende, at han nu endelig kunne rejse bort. 
  Ernst Zabel. 
  34        Diese Briefe sprechen für sich selbst und brauchen keinen Kommentar. Nur zu dem Brief von M. Koesling ein Wort: Niemand in Dänemark hält die Flüchtlinge hier fest, sondern die Besatzungsbehörden lassen die Flüchtlinge nicht nach Deutschland hinein. Was die unmöglichen Angaben unserer Zeitung angeht, so lassen wir alle Auffassungen zu Worte kommen, ganz gleich, ob sie allen Lesern gefallen oder nicht.         Disse breve taler for sig og behøver ingen kommentar. Kun et ord til brevet fra M. Koesling: Ingen i Danmark holder på flygtningene, men besættelsesmyndighederne lader ikke flygtningene komme ind i Tyskland. Hvad de umuligt angivelser i vores avis angår, så lader vi alle opfattelser kommer til orde, ligegyldigt om de behager alle læsere eller ej. 
  35 Auch die Redaktion ist keineswegs immer mit allem einverstanden, was unsere Mitarbeiter uns schreiben. Wir veröffentlichen es dennoch, um jede Einseitigkeit zu vermeiden. Wir bitten deshalb unsere Leser, nicht jedes Wort in der Zeitung als die Meinung der Redaktion anzusehen.  Heller ikke redaktionen er på nogen måde altid indforstået med alt, hvad vore medarbejdere skriver til os. Vi offentliggør det alligevel, for at undgå énsidighed. Derfor beder vi vore læsere om ikke at anse hvert ord i avisen som redaktionens mening. 
  36 Ein Aufruf an alle Ostpreussen
  37       Frau Margarete Grunwald, Röntved Baracke 6-4, hat aus Deutschland einen Aufruf an alle Ostpreussen erhalten. Danach soll der Kontrollrat versichert haben, die Grenze zwischen Deutschland und Polen von 1937 könne bestehen bleiben, wenn alle Ostpreussen in die Heimat zurückkehren wünschen. Frau Grunwald bittet um öffentliche Stellungnahme zu diesem Aufruf.
  38        Das tun wir gerne. Der Aufruf ist über ein Jahr alt und in vielen Exemplaren auch hier unter den Flüchtlingen verbreitet gewesen. Dass der Kontrollrat irgend jemandem irgendwelche Versicherungen in der angegebenen Richtung gemacht habe, ist erlogen. Die Lüge wurde schon vor einem Jahr öffentlich in Deutschland aufgedeckt. Wer jetzt noch den wertlosen Aufruf an ahnungslose Flüchtlinge verschickt, versündigt sich, indem er Hoffnungen macht, die sich nie erfüllen werden.
  Die Redaktion. 
  39  Eine harte Geduldsprobe En hård tålmodighedsprøve
  40       Nachdem ich den Brief "Wehrmachtsgefolge" und Ihre Antwort darauf gelesen habe, möchte ich mich mit einer Bitte an Sie wenden. Neben den vielen Heimatlosen, die noch niemand gefunden haben und sich darum auch in keine Zone (mit Ausnahme der französischen) melden konnten, neben denen, die eine Zuzugsgenehmigung mit oder ohne alliierten Stempel besitzen, sitzen in jedem Lager eine Anzahl Flüchtlinge, die feste Unterkunft in Deutschland haben und dies auch durch Briefe oder Wohnungsbescheinigungen nachweisen können. 
  41 In der Hauptsache handelt es sich hierbei wohl um die englische Zone. Ganz abgesehen von den Frauen, deren Männer in Deutschland auf sie warten und die selbstverständlich zu ihren Männern kommen werden und müssen möchten diese Flüchtlinge, die Unterkunft bei Verwandten haben, gerne wissen, ob sie mit baldigem Abtransport rechnen können. 
  42  Glauben Sie mir, so manche Spannungen im Lagerleben würden nicht eintreten, wenn die Flüchtlinge nicht immer in Unklarheit über die Heimreise leben müssten. Diese Unklarheit ist eine Zerreissprobe, der die Nerven durch das enge Zusammenleben besonders in kleinen Lagern und das persönliche Schicksal jedes einzelnen auf die Dauer nicht gewachsen sind. Das alles wäre mit einem Schlag behoben, wenn wir wüssten, wir kommen dahin, wohin wir uns gemeldet haben, nämlich zu unsern Verwandten, die uns helfen wollen, unser Leben wieder neu aufzubauen. 
  43  Das ist nämlich für viele son uns die einzige Hoffnung: nicht ganz allein zu stehen im verwüsteten Vaterland, sondern mit den Angehörigen, die uns noch geblieben sind, vereint wieder anzufangen. Es wäre eine Kleinigkeit für die alliierten Behörden, uns darüber Auskunft zu geben und damit die auf uns lastende Ungewissheit endlich von uns zu nehmen, aber wir können uns nicht direkt an diese Behörden wenden, wie manch ungeöffneter zurückgekommener Brief beweist. 
  44  Meine Bitte geht nun dahin: Was uns unmöglich ist, würde Ihnen sicher gelingen. Der Dank vieler Flüchtlinge wäre Ihnen gewiss, wenn Sie uns Gewissheit über unser Heimreise verschaffen könnten. Wir nehmen in Deutschland doch niemand Platz fort, wir möchten ja nur bei den Unsern sein und unser Leben meistern für uns und unsere Kinder!
  45       In der Hoffnung, dass meine Bitte von Ihnen verstanden wird, grüsst Sie bestens 
  Hildegard Buchholz,
  Kronens Hede
  46       Leider können wir Ihnen keine Gewissheit verschaffen. So schwer es auch ist, wir haben keinen anderen Rat als Abwarten und Geduld.
  Die Redaktion. 
  47       Vor einigen Monaten wurde hier durch Rundfunk und durch die Lagerleitung bekannt gegeben, dass sich die Alliierten bereit erklärt hätten, die Flüchtlinge aus Dänemark, die innerhalb ihrer Zonen beheimatet seien oder sonstige Unterkunftsmöglichkeiten besässen, in ihren Zonen aufzunehmen. Die in Betracht kommenden Personen wurden daraufhin von der Lagerleitung registriert mit dem Hinweis, dass sie sobald die Listen abgeschlossen und an die zuständigen Stellen weitergegeben wären, benachrichtigt werden würden. 
  48  Wir, die wir in Berlin-Lichterfelde, also im engl. Sektor von Berlin unser Hein haben, in dem wir jederzeit Unterkommen haben, waren daher schwer enttäuscht als die Anordning kam, dass die in Berlin heimatberechtigten Personen für eine Rückwanderung dorthin nicht in Frage kämen, da Berlin als Ganzes zur russischen Zone gehört. Nachdem längere Zeit die Frage wegen Rückreise in der Schwebe blieb, erfuhren wir jetzt wieder im Rundfunk, dass in Kopenhagen Verhandlungen von russischen Unterhändlern mit den dänischen Behörden gepflogen wurden. 
  49  Nun erfahren wir wiederum, dass auch diesmal bei der Rückbeförderung von Flüchtlingen in die russische Zone die in Berlin heimatberechtigten Personen ausgeschlossen bleiben sollen. Das hat naturgemäss wieder eine überaus grosse Enttäuschung unter den in Frage kommenden Flüchtlingen hervorgerufen. Immer wieder werden aufkeimende Hoffnungen durch die Tatsachen zunichte gemacht. Wir bitten daher um sehr gefällige Auskunft ob wir, die wir in Berlin heimatberechtigt sind und jederzeit ohne Inanspruchnahme von Behörden oder Beanspruchung von Wohnraum dort unterkommen können, in absehbarer Zeit auch auf Rüchführung in die Heimat (Berlin) rechnen können. 
  Gertraude Liebsch, Hasselø. 
  50      Wir hoffen, dass die Rüchführung nach Berlin bald vor sich gehen kann. Es ist aber unmöglich, etwas zu versprechen.
  Die Redaktion. 
  51  Torf und Winterkälte Tørv og vinterkulde
  52        Heute lässt es uns keine Ruhe, Dir, liebe "Deutsche Nachrichten", einige Zeilen über das wichtigste Thema des Winters, die Torfheizung zu schreiben.         Idag kan vi ikke lade være med, kære Deutsche Nachrichten, at skrive nogle linier til dig om vinterens vigtigste tema, tørveopvarmningen. 
  53        Wir Flüchtlinge in Dänemark sehen wohl jeder neuen, kleinen und grossen Fuhre Torf mit gemischten Gefühlen entgegen. Einmal fürchten wir, es sei nass, mehlig und von geringem Heizwert und zum andern freuen wir uns über die Zuteilung von Brennstoff, den uns die Dänen zuteil werden lassen. Ja, wir können unsern Gastgebern dankbar dafür sein, besonders, wenn wie wissen, dass sie selbst knapp Kohlen und Torf haben, und wenn wir lesen -- wie in beiliegendem Brief, den einer meiner Berliner Jungen von Hause erhielt -- von Zuständen in Deutschland.           Vi flygtninge i Danmark ser vel på enhver ny, lille eller stor, ladning tørv med blandede følelser. På den ene side er vi bange for, at den er våd, melet og af ringe varmeværdi, og på den anden side glæder vi os over den andel brændsel, danskerne lader os blive til del. Ja, vi kan være vore værter taknemlige for det, især, når vi véd, at de selv knap nok har kul og tørv, og når vi læser -- som i medfølgende brev, som én af mine berlinerdrenge fik hjemmefra -- om tilstandene i Tyskland. 
  54        In Dankbarkeit grüsst. 
  Erwin Elsholz.
  Leiter der Berliner Schule,
  Tvedvej I, Kolding. 
         I taknemlighed!
         Venlig hilsen
          Erwin Elsholz,
         Leder af berlinerskolen, Tvedvej I, Kolding. 
  55  Lieber Fred!
         Es ist zwar eine Qual, unter diesen Umständen an Dich zu schreiben. Aber einmal muss es ja sein. Bei uns im Zimmer sind 150 Kälte, und wir haben nichts zu heizen. Wir liegen den ganzen Tag im Bett, und wenn man die Hände raussteckt, frieren sie sofort. Unsere Nasen sind ganz rot. Die Tinte ist eingefroren und Mutti hat dauernd Lungenstiche. 
  Kære Fred!
        Det er ganske vist besværligt at skrive til dig under disse omstændigheder. Men det skal jo til. Hos os i værelset er der 15 minusgrader, og vi har ikke noget at fyre med. Vi ligger hele dagen i sengen, og når han stikker hænderne udenfor, fryser man dem med det samme. Vore næser er ganske røde. Blækket er frosset og mor har vedvarende lungesting. (?)
  56 3 Frauen sind schon in Berlin im Bett erfroren. Heute kochen wir die letzten Kartoffeln. Das Brot für den Monat Januar haben wir schon aufgegessen. Sei bloss froh, dass Du jetzt nicht hier bist. Na. Dir wird es ja hoffentlich besser gehen. Toilette und Wasserleitung sind selbstverständlich eingefroren. Meine Hände sind doppelt so dick wie sonst, so viel Frost habe ich darin. 4 Finger sind aufgeplatzt. Tre kvinder er allerede her i Berlin frosset ihjel i sengen. Idag koger vi de sidste kartofler. Brødet for januar måned har vi allerede spist. Vær bare glad for, at du ikke er her nu. Nå. Det gør vel forhåbentlig bedre med dig. Toilettet og vandrøret er naturligvis frosset. Mine hænder er dobbelt så tykke som sædvanligt, så meget frost har jeg i dem. Fire fingre er revnede. 
  57  Ich habe 1 Pullover, 1 Unterhose, 3 Paar Wollstrümpfe, eine Hose von Hanne, mein Kleid und eine Strickjack an. Schuhe habe ich auch keine mehr. Wenn ich einholen gehe, ziehe ich immer Vatis an. Nächste Woch muss ich Hamstern fahren. Ich wünsche mir nur, dass ich wenigstens bloss halberfroren wieder nach Hause komme.  Jeg har én pullover, ét par underbukser, tre par uldstrømper, en strømpe fra Hanne, min kjole og en strikket jakke på. Sko har jeg ikke nogen af mere. Når jeg går ud for at købe ind, tager jeg altid fars på. Næste uge må jeg ud og hamstre. Jeg ønsker kun, at jeg i det mindste kun kommer halvforfrossen hjem. 
  58  Viele herzliche Grüsse und Küsse 
  senden dir
  Vati, Mutti und Christel. 
  Mange hjertelige hilsner og kys 
  sender dig
  Far, mor og Christel. 
  59 Die Gepäckkontrolle Bagagekontrollen
  60        Frau Monse, Sie schrieben einen sehr empörten Brief an die Deutschen Nachrichten in Nr. 3. Ich verstehe Sie nicht ganz. Es handelt sich darum, was uns eventuell vor dem Grenzübertritt abgenommen wird. Ja, Sie wissen es nicht, ich weiss es nicht und die Zeitung kann hierin nichts ändern. Wie es kommt, so müssen wir zufrieden sein. Ich selbst erfuhr von Leuten, die nach Deutschland gekommen sind, dass bei dem ersten Transport nichts Unrechtes abgenommen ist, aber ich glaube, die Deutschen sind oft selbst an diesen von Ihnen für streng gehaltenen Massnahmen schuld.           Fru Monse, De skriver et meget oprørt brev til Deutsche Nachrichten i nr 3. (47-03#42) Jeg forstår Dem ikke helt. Det drejer sig om, hvad der eventuelt bliver taget fra os ved grænseovergangen. Ja, De véd det ikke, jeg véd det ikke og avisen kan ikke gøre noget ved det. Hvordan det end kommer, så må vi være tilfredse. Jeg selv har fået at vide af nogle mennesker, der er kommet til Tyskland, at der ved den første transport ikke blev frataget dem noget uretmæssigt, men jeg tror, at tyskerne ofte selv er skyld i de forholdsregler, som De finder strenge. 
  61 Oftmals ist man zu frech und zu anspruchsvoll den Dänen gegenüber. Das ist nicht richtig. Ich selbst habe vor kurzem meinen Mann gefunden und seit dem Tage beschäftige ich mich sehr mit der Frage, was mitnehmen und was nicht mitnehmen. Ich war und bin den Dänen sehr dankbar, hier bleiben zu dürfen und mir ist es gleich, ob ich jetzt oder später rauskomme. Weil mein Mann in Deutschland ist, drängt es mich ihm zu helfen. Ich weiss, in Deutschland ist Not, Krankheit und Elend.  Ofte er man for fræk og krævende overfor danskerne. Det er ikke rigtigt. Jeg selv har for kort tid siden fundet min mand og efter den dag beskæftiger jeg mig meget med spørgsmålet om, hvad man må tage med og hvad ikke. Jeg var og er meget taknemlig overfor danskerne, fordi jeg må blive her, og det er mig ligemeget, om jeg kommer ud nu eller senere. Fordi min mand er i Tyskland, vil jeg gerne hurtigt ned og hjælpe ham. Jeg véd, at der i Tyskland er nød, sygdom og elendighed. 
  62 Verlasse ich hier Dänemark mit Tränen in den Augen mit meinem gekräftigten Mädel, dann kommen die Gedanken: "Wer gibt und tägliches Esse, wer den ½ l Milch dem Kind?" Das muss aller erst erarbeitet werden und man bekommt auch dann nicht, was man haben möchte.  Hvis jeg forlader Danmark nu med tårer i øjnene sammen med min styrkede pige, så dukker den tanke op: "Hvem vil give os dagligt brød, hvem giver os den halve liter mælk til barnet?" Det må allerførst være klart, og man får heller ikke det, man har brug for. 
  63        Stehe ich vor der Gepäckkontrolle, dann lasse ich alles geschehen, wüst u. unliebsam geht man bestimmt nicht um, das glaube ich nicht. Ich erspare mir nichts am Essen. Meine Tochter und ich esse hier auf, was wir bekommen. So wandern wir, gut ernährt nach Deutschland und sind nun gegen Krankheiten gekräftigt. Das wenige Geschirr lasse ich hier. Gerne hätte ich Zinkeimer mitgenommen, die wir hier von Soldaten bekamen, aber ich weiss nicht, ob ich es darf.           Når jeg står foran bagagekontrollen, så lader jeg alt ske, jeg tror bestemt ikke, at man går ødselt og ukærligt til værks. Jeg sparer intet op af mad. Min datter og jeg spiser op det, vi får. Så tager vi af sted, godt opfedet, til Tyskland og er nu styrket imod sygdomme. Den smule service lader jeg blive her. Jeg ville gerne have taget en zinkspand med, som vi fik af soldaterne her, men jeg véd ikke, om jeg har lov til det. 
  64 Wir sind in einem fremden Land als ungebetene Gäste. Ich bin der Meinung, nichts zu verlangen zu dürfen, sondern nur zu bitten mit den Gedanken: "Darf ich es?" Nur so tut man recht und man wird dann auch gut behandelt. Aber es ist mal so, dass man hier unter uns im Lager schon genug habgierige und freche Menschen kennen lernte, unter denen man sehr litt.  Vi befinder os i et fremmed land som uindbudte gæster. Jeg er af den mening, at vi ikke skal forlange noget, men kun bede om noget, med den tanke: "Har jeg lov til det?" Kun således øver man ret og så bliver man også godt behandlet. Men det er nu engang sådan, at man her mellem os i lejren har lært mange havesyge og frække mennesker at kende, og dem lider man meget under. 
  65  Die kriegen nie genug und diese sind es, die nie gerne ihre Gepäckstücke durchsuchen lassen. Für viele ist es gut und für die korrekten Menschen ist es dadurch unbequem. Also ärgern Sie sich nicht so, nehmen Sie Unerlaubtes nicht mit und essen Sie beizeiten alles auf. So bleiben Ihre Nerven gesund und Sie bleiben bei der Gepäckkontrolle ruhig.  De får aldrig nok, og det er dem, der aldrig frivilligt lader deres bagage gennemsøge. For mange er det godt og for de korrente mennesker er det derigennem ubekvemt. Lad altså være med at ærgre Dem så meget, lad være med at tage noget med, De ikke har lov til, og spis alt op, mens De er her. Så får De sunde nerver, og De kan være ganske rolig ved bagagekontrollen. 
  66 In Deutschland arbeiten wir und wir fangen klein und bescheiden an. Sie sind eine Hamburgerin, ich eine Ostpreussin. Mein Mann in der russ. Zone besitzt nichts. Ich freue mich schon ihm zu helfen als seine Frau, gerade in der Not. Ich denke nicht an mich, nur für ihn und mein Mädel lebe ich. Mein Leben hat Sinn. Ich meistere es und werde in aller Bescheidenheit noch das Gute sehen und ich bleibe im Herzen froh und glücklich.  I Tyskland arbejder vi, og vi begynder ganske småt og beskedent. De er fra Hamburg, jeg fra Østprøjsen. Min mand er i den russiske zone og ejer intet. Jeg glæder mig allerede til at hjælpe ham som hans kone, netop i nøden. Jeg tænker ikke på mig selv, jeg lever kun for ham og min pige. Mit liv har mening. Jeg har magt over det, og vil i al beskedenhed stadig se det gode og så vil jeg også være glad og lykkelig i hjertet. 
  67  Ich rate Ihnen, es auch so zu machen. Über Winter sässe ich noch gern hier, aber sind die Grenzen für uns offen, dann, ja dann ziehen wir durch den Strom des Lebens, denn aller Anfang ist schwer. 
  Frau Irmgard Brausewetter,
  Aalborg Ost. 
  Jeg råder Dem til at gøre ligeså. Jeg ville gerne blive her vinteren over, men hvis grænserne er åbne for os, nuvel, så drager vi gennem livets strøm, for al begyndelse er svær.
  Fru Irmgard Brausewetter
  Aalborg Øst. 
  68 D
  69 D
  70 W
  71       D
  72 W
  73 D
  Anmerkungen Noter
  n3  Ich gehe davon aus, dass dieser Mann Zensor im Lager Kløvermarken gewesen ist.  Jeg går ud fra, at denne mand var censor ved Kløvermarkslejren. 
  n24:  Dieser Ausdruck habe ich nicht finden können.  Dette udtryk har jeg ikke kunnet finde.