Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Deutsche Nachrichten 1947 Nr 24

 vom 23. Juni 1947

Deutsche Nachrichten 1947 nr 24

 fra 23. juni 1947.

 
 •  Kalorien af Dr. Webersberger, Grove Bar. 717. #1. Svar: #18.
 • Die Jugend von heute und morgen af Ernst W. Kühn, Gedhus. #27.
 • Der Stacheldraht af Paul Drews, Hvorup-Plantage. #45.

 • Ein grosses Erlebnis af Eugen Leffsen, Oksbøl. #57.
 • Kalorier
 • Ungdommen af i dag og i morgen
 • Pigtråden

 • En stor oplevelse
   1 Kalorien Kalorier
            Viele Flüchtlinge sind unzufrieden mit der Verpflegung, sowohl was den Geschmack als auch was die Menge betrifft. Selbstverständlich sollten sie zufrieden sein mit dem, was sie bekommen und sie sind natürlich auch dankbar dafür, aber trotzdem lässt sich die Tatsache nicht verheimlichen, dass sie es gern besser hätten. Suchen wir nach den Gründen:           Mange flygtninge er ikke tilfredse med forplejningen, både hvad smag og hvad mængde angår. Selvfølgelig skulle de være tilfredse med, hvad de får, og de er naturligvis også taknemlige for det, men trods det kan man ikke skjule den kendsgerning, at de gerne ville have det bedre. Lad os opsøge årsagerne: 
  3        1. Die wenigsten Frauen, die zum Küchendienst melden, verstehen schmackhaft zu kochen, oder sie haben nicht das nötige Interesse. Ganz selten kommt mal eine dazu, die einen guten Geschmack hat und gut zu kochen versteht. Fleiss und Tüchtigkeit bei der Arbeit soll hierdurch natürlich nicht bemängelt werden. Jahrelang fast immer etwas zu essen, was einem nicht schmeckt, ist eine scheussliche Sache. Man sehnt sich dann geradezu nach etwas Wohlschmeckendem.          1. De færreste af de kvinder, der melder sig til køkkentjeneste, forstår at lave velsmagende mad, eller de har ikke den nødvendige interesse. Ganske sjældent kommer der af og til én til, der har en god smag og forstår at lave mad. Flid og dygtighed ved arbejdet skal det naturligvis heller ikke skorte på ved arbejdet. År igennem at få noget at spise, som ikke smager én, er en væmmelig ting. Men længes efter noget velsmagende. 
  4  Viele Gerichte, wie dünne Magermilchsuppe ohne Zucker, Wassergrütze, Wasserkohl ohne Fett, geschmacklose Kochkäse, verfaulte Pellkartoffeln usw. können auch garnicht schmecken. Hätten wir mehr Zucker, so würden wir selbst mit der Magermilchsuppe zufrieden sein.  Mange retter, f. eks. tynd skummetmælkssuppe uden sukker, vandgrød, vandkål uden fedt, kogeost uden smag, dårlige pillekartofler, osv. kan overhovedet ikke smage godt. Hvis vi havde noget mere sukker, så vil vi blive tilfreds selv med skummetmælkssuppen. 
  5         Ferner gibt es Woche für Woche in schrecklicher Gleichförmigkeit fast immer die gleichen Gerichte, die den Flüchtlingen zum Teil schon zum Halse herauskommen (Wruken, Mohrüben, Weisskohl). Viele mögen nicht, wenn die Kartoffeln mit den Gemüse zusammengekocht werden, zumal wenn die Kartoffeln verfroren sind. Die paar Brocken Fleisch werden meistens ausgespuckt, da es minderwertig ist.          Endvidere er der uge for uge en skrækkelige ensformighed; næsten altid de samme retter, som næsten sidder flygtningene i halsen (kålrabistuvning, gulerødder, hvidkål). Der er mange, der ikke kan lide det, når kartoflerne er køgt sammen med grønsagerne, især når kartoflerne er frosne. De par stykker kød bliver for det meste spyttet ud, da der er dårligt kød. 
  6          2. Viele werden von den dünnen fett- und fleischlosen knapp zwei Tellern Suppe nicht satt. Daher reichen sie dann nicht mit ihrem Brot. In kleineren Lagern erhalten sie etwas reichlicher Essen, so dass sie noch etwas zum Abendbrot übrig behalten. Sie kommen dann auch besser mit ihrem Brot aus.         2. Mange bliver ikke mætte af den tynde fedt- og kødløse suppe, med knap to tallerkner til hver. Derfor får de ikke deres brød til at slå til. I mindre lejre får de noget rigeligere med mad, så at de har noget til overs til aftensmad. De kommer også bedre ud af det med brødet. 
  7          3. Die Kaltverpflegung reicht bei vielen nur fünf Tage, an den übrigen Tagen muss trocken Brot gegessen werden, soweit solches noch vorhanden ist. Auch die Kaltverpflegung zeichnet sich durch grosse Einförmigkeit aus: die eine Hälfte der Woche nur Magermilchkäse, die andere nur Wurst, und zwar so wenig, dass man häufig überhaupt nichts aufzulegen hat. Schinken, Speck, Ei, Vollmilch scheinen für die Flüchtlinge jahrelang nicht zu existieren, ebenso Obst. Die einzige Abwechslung sind Salzheringe.         3. Koldforplejningen rækker hos mange kun til fem dage, de øvrige dage må man spise tørt brød, for så vidt der stadig er noget af det. Også koldforplejningen udmærker sig ved stor ensformighed: den ene halvdel af ugen kun skummetmælksost, den anden kun pølse, og det så lidt, at man hyppigt overhovedet ikke har noget pålæg. Skinke, spæk, æg, sødmælk synes igennem år slet ikke at eksistere for flygtningene, ligesom frugt. Den eneste afveksling er saltede sild. 
  8          4. Selbst der Tee, der wie warmes Wasser schmeckt, reicht bei vielen kaum für eine Mahlzeit, geschweige denn für die übrige Tageszeit aus. Um dieses köstliche Getränk zu verabfolgen oder zu erhalten, müssen die Leute in aller Herrgottsfrühe aufstehen, da sonst das Mittagessen nicht bis 12 Uhr fertig wird.             4. Selv teen, der smager som varmt vand, slår hos mange knap nok til til et måltid, endsige da for den øvrige del af dagen. For at få udleveret denne kostelige drik eller for at få den, må folk stå op meget tidligt om morgenen, da ellers middagsmaden ikke bliver færdig til klokken 12. 
  9        5. Es heisst zwar, alle Flüchtlinge bekämen die gleiche Kalorienmenge. Dies stimmt aber keinesfalls, da sie zu viele Mitesser haben und zuviel veruntreut werden soll. Zunächst bekommen alle, die für die Allgemeinheit arbeiten zusätzliche Verpflegung, die den andern abgezogen wird. Die andern sind in der Hauptsache die Hausfrauen, die Kinder und die Alten. Es ist höchst traurig, dass die als Mindestmass für erforderlich erklärten Kalorienmengen noch gekürzt werden müssen, damit diejenigen, die die Lagerarbeiten verrichten, satt gemacht werden können.           5. Det hedder ganske vist, at alle flygtninge får den samme kaloriemængde. Men dette er på ingen måde rigtigt, da de har for mange, der spiser med, og for meget bliver borte ved svig. Først får alle de, der arbejder for almenheden ekstra forplejning, som bliver taget fra de andre. De andre er i hovedsagen kvinderne, børnene og de gamle. Det er højst sørgeligt, at det, der er sat som mindstemål for den kaloriemængde, der kræves, bliver nedgraderet yderligere, for at de, der forretter lejrarbejdet, kan blive mætte. 
  10  Für diese müssten Extraportionen zusätzlich ausgegeben werden. Man darf doch nicht Jahre lange unterernährten Personen ihre Mindestrationen schmälern zu Gunsten von besser Ernährten! Til disse skulle der gives ekstraportioner i tilgift. Man kan dog ikke år igennem indskrænke underernærede personers mindsterationer til gunst for bedre ernærede!
  11         Darüber hinaus soll beobachtet worden sein, dass für gewisse Herrschaften besondes gekocht oder Fleisch abgefüllt wurde, ferner dass sich Küchenfrauen grössere Schmalzvorräte gesammelt haben, von denen sie noch mit ihren Angehörigen lange Zeit, nachdem sie aus der Küche ausgeschieden waren, gezehrt haben.           Desuden skal man lægge mærke til, at der bliver lavet speciel mad til visse herskaber eller påfyldt kød til dem, videre, at kogekonerne har samlet større fedtforråd, som de stadig har tæret på sammen med deres pårørende, lang tid efter at de blev afskediget fra køkkentjeneste. 
  12  Ein Lagerleiter soll sich vom ausgelassenen Schmalz in heissem Zustande immer mehrere Gefässe für sich abgeschöpft haben; auch ersparte Räucherwürste soll er sich angeeignet haben. Auch ein anderer Lagerleiter soll sich eine grössere Anzahl Räucherwürste angeeignet haben. Als er dabei ertappt wurde, soll er beinahe von den Lagerinsassen verhauen worden sein.  En lejrchef skal have øst op fra den afkogte fedt i varm tilstand i temmelig mange fade; også opsparede røgpølser skal han have tilegnet sig. Og en anden lejrchef skal have tilegnet sig et større antal røgpølser. Da han blev taget på fersk gerning i det, skal næsten være blevet hugget i stykker af lejrbeboerne. 
  13  In einem Krankenrevier sollen sich zwei Küchenfrauen jeden Morgen die Sahne von der für die Kranken bestimmten Vollmilch abgeschöpft haben! Sanitätspersonal soll sich mit dem für die Kinder bestimmten Lebertran Kartoffelpuffer und Fische gebraten haben. Vom Arzt für die Kranken verordnete Vollmilch soll zum Teil nicht geliefert, sondern wahrscheinlich von Unberufenen getrunken worden sein.  I et infirmeri skal to kogekoner hver morgen havde øst fløden væk fra den sødmælk, der var bestemt til de syge! Sanitetspersonale skal have stegt kartoffelkager og fisk med den levertran, der var bestemt til børnene. Af den sødmælk, som lægen havde ordineret til de syge, skal en del ikke være blevet leveret, men er sandsynligvis blevet drukket af nogen, der ikke har ret til det. 
  14  Eine Kontrolle scheint nicht stattgefunden zu haben. Zucker soll, besonders in manchen Krankenrevieren in grossen Mengen unterschlagen worden sein. An den Speisen und Getränken soll selten Zucker bemerkt worden sein, besonders anfangs, bis die Flüchtlinge sich dagegen erhoben und sich den Zucker besonders aushändigen liessen.  Der synes ikke at have fundet nogen kontrol sted. Sukker skal, især i mange infirmerier, være blevet holdt tilbage i stor mængde. Ved mad og drikke har man sjældent bemærket sukker, især i begyndelsen, indtil flygtningene rejste sig imod det og lod sukkeret udlevere til hver enkelt for sig. 
  15    Bei der von manchen Lagerleitern im Verein mit den Küchenfrauen inszenierten Festkuchenbackerei soll dann die Sache wiederholt worden sein. Der an die Flüchtlinge gelierferte Kuchen soll wenig Fett und Zucker enthalten haben. Eine Küchenfrau soll sich vor der allgemeinen Ausgabe eine grössere Menge Festtagskuchen vorweg genommen haben. Ihr Kuchen soll von Fett und Zucher gestrotzt haben, während der Kuchen, den nachher die Flüchtlinge bekommen haben, wie Stroh geschmeckt haben soll. Mit den Kalorien sah es hiernach für die Flüchtlinge schlimm aus. -- Ved det festkagebageri, der blev iscenesat af mange lejrchefer i forening med kogekonerne skal sagen da have gentaget sig. Den kage, der blev leveret til flygtningene skal have indeholdt meget lidt fedt og sukker. En kogekone skal før den almindelige uddeling have borttaget en større mængde festdagskager. Hendes kage skal have struttet af fedt og sukker, mens den kage, som flygtningene bagefter fik, skal have smagt som strå. Med kalorierne så det herefter slemt ud for flygtningene. 
  16  Um diese Gemeinheiten zu verhindern, hat man in manchen Lagern Küchenkommissionen eingesetzt, aber man soll dabei mehrfach den Bock zum Gärtner gemacht haben, denn diese sollen zum Teil auch wieder Ihr Amt dazu benutzt haben, um für sich und ihre Angehörigen neben ihrer zusätzlichen Verpflegung Extravorteile herauszuschinden, z. B. mal einen Sack Kartoffeln oder gar Fett, Wurst u. a. For at forhindre disse gemenheder, har man i mange lejre indsat køkkenkommissioner, men man skal derved flere gange have ladet ræven vogte gæs, for disse skal for en del igen have benyttet deres embede til at tilsvindle sig selv og deres pårørende ekstrafordele udover deres ekstraforplejning, f. eks. ofte en sæk kartofler eller sågar fedt, pølse, og andre ting. 
  17  Manchmal ist es Schuld der Lagerleitung, die zu bequem oder zu unvorsichtig ist, sich zu erkundigen, denn mehrfach sollen solche Personen aus einem anderen Lager wegen gleicher Verfehlungen hinausgeflogen sein. Gewöhnlich handelt es sich um frühere Nazis, die sich schon in Deutschland ähnlich benommen haben. 
  Dr. Webersberger, 
  Grove Bar. 717. 
  Mange gange er det lejrledelsens skyld; den er for bekvem eller for uforsigtig, når den vil finde ud af tingene, for flere gange skal sådanne personer være fløjet ud af en anden lejr på grund af samme forseelse. Sædvanligvis drejer det sig om tidligere nazister, der allerede i Tyskland havde opført sig på lignende måde.
  Dr. Webersberger,
  Grove. 
  18  Unsere Meinung dazu:  Vores mening derom: 
  19         Massenverpflegung kann nie so schmackhaft und abwechslungsreich sein wie Familienverpflegung. Das weiss jeder, der die Kost von Krankenhäusern, Gefängnissen, Kasernen oder Volksspeisehäusern kennt. Gleichgültigkeit bei der Zubereitung spielt dabei eine Rolle, aber nicht die grösste. Das entscheidende ist die Unmöglickeit der Abwechslung. Ausserdem können gerade unsere Lieblingsgerichte bei Massenbeköstigung nicht lecker zubereitet werden.           Masseforplejning kan aldrig være så velsmagende og afvekslende som familieforplejning. Det véd enhver, der kender sygehusenes, fængslernes, kasernes eller folkespisehusenes kost. Ligegyldighed ved tilberedningen spiller en rolle derved, men ikke den største rolle. Det afgørende er umuligheden af afveksling. Desuden kan vores livretter ikke tilberedes lækkert ved massebespisning. 
  20         Dazu kommt die allgemeine Not der Zeit. Zucker ist hier in Dänemark scharf rationiert. Solche schönen Sachen wie Fett, Kartoffeln, Schinken und Speck sind der städtischen Bevölkerung in Dänemark seit langem nur vom Hörensagen bekannt. Die Dänen müssen sehen, wie sie ohne diese Leckerbissen zurecht kommen. Das müssen die Flüchtlinge auch.          Dertil kommer tidens almindelige nød. Sukker er her i Danmark stærkt rationeret. Sådanne skønne sager som fedt, kartofler, skinke og spæk er noget, bybefolkningen i Danmark i lang tid kun har hørt om. Danskerne må se at komme til rette med at undvære den slags lækkerbidskner. Det må flygtningene også. 
  21        Bei allen Klagen hüte man sich vor Übertreibungen, sonst will niemand mehr auf Klagen hören. Es ist nicht wahr, dass das Fleisch "meistens" ausgespuckt wird, weil es minderwertig ist. Wahr ist vielmehr, dass es ab und zu mal minderwertiges Fleich gibt. Es ist keine Freude, solches Fleisch zu essen, zugegeben. Auch die Dänen sind nicht begeistert darüber, dass sie das beste Fleisch exportieren müssen und nur das weniger gute Fleisch in bescheidenen Mengen für sich behalten können. Aber da ist halt nichts zu machen, wir haben ja einen Krieg hinter uns.          Ved alle klager skal man vogte sig for overdrivelser, ellers  vil ingen mere høre på klager. Det er ikke sandt, at kødet "for det meste" bliver spyttet ud, fordi det er fordærvet. Sandt er det imidlertid, at der af og til forekommer fordærvet kød. Det er ingen glæde at spise den slags kød, indrømmet. Heller ikke danskerne er begejstret for, at de må eksportere det bedste kød og kun kan beholde det mindre gode kød i beskedne mængder for sig selv. Men det er der faktisk ikke noget at gøre ved, vi har jo en krig bag os. 
  22         Die Angaben unter Punkt 5 stimmen nicht. Zusätzliche Verpflegung kann zusätzlich geliefert werden. Wenn das in Grove nicht der Fall sein sollte, empfehlen wir, dass der Vertrauensmann mit dem dänischen Lagerleiter darüber in Verhandlungen eintritt. In den meisten Lagern ist die zusätzliche Verpflegung durch eingehende Verhandlungen zwischen der dänischen und deutschen Verwaltung zur beiderseitigen Zufriedenheit geregelt.           Angivelserne under punkt 5 passer ikke. (#9) Ekstra forplejning kan leveres ekstra. Hvis dette ikke skulle være tilfældet i Grove, anbefaler vi, at tillidsmanden går i forhandling med den danske lejrchef derom. I de fleste lejre er ekstraforplejningen reguleret gennem indgående forhandlinger mellem den danske og den tyske forvaltning til gensidig tilfredshed. 
  23         Nun kommt der zweite Teil des Artikels. Wenn wir richtig gezählt haben, steht da achtzehnmal "soll". Mit solch unbestimmten Angaben ohne Namen, Ort, Datum und Zeugen kann kein Mensch etwas anfangen. Dass Veruntreuungen vorkommen, wissen alle. Dass stramme Aufsicht nötig ist, ist klar. Dr. Webersberger gibt selbst das richtige Mittel an: Küchenkommissionen. Um die Küchenaufsichtspersonen nicht auch zu korrumpieren, müssen sie oft gewechselt werden. Nach einige Wochen kann man jeweils die Hälfte der Küchenkommissionen durch neue Mitglieder ersetzen.         Nu kommer den anden del af artiklen. Hvis vi har talt rigtigt, står der atten gange "skulle/skal". Med den slags ubestemte angivelser uden navn, sted, dato og vidne kan intet menneske stille noget op. At underslæb foregår, véd alle. At det er nødvendigt med skarp opsigt, er klar. Dr. Webersberger angiver selv det rette middel: Køkkenkommissioner. For ikke også at korrumpere det personale, der holder opsyn med køkkenet, skal de ofte skiftes ud. Efter nogle uger kan man hver gang erstatte halvdelen af køkkenkommissionen med nye medlemmer. 
  24  Auch über diese Fragen empfehlen wir Verhandlung zwischen Vertrauensmann und dänischem Lagerleiter. In vielen Lagern sind die Verhältnisse nach der Einrichtung der Küchenkommissionen bedeutend besser geworden.  Også om disse spørgsmål anbefaler vi forhandling mellem tillidsmanden og den danske lejrchef. I mange lejre er forholdene blevet betydelig bedre efter oprettelsen af en køkkenkommission. 
  25        Solange die Lager bestehen, wird die Verpflegung ein Problem bleiben. Mängel werden nicht ganz beseitigt werden können. Aber alle Flüchtlinge wissen, dass die wilden Misstände aus dem Jahre 1945 beseitigt sind.         Sålænge lejrene består, vil forplejningen blive ved med at være et problem. Mangel kan ikke helt fjernes. Men alle flygtninge véd, at de vilde fejltilstande fra år 1945 er afviklet. 
  26       Die Einförmigkeit des Essens seit zwei Jahren ist eine Plage für die Flüchtlinge. Die dänische Verwaltung untersucht augenblicklich, wieweit eine grössere Abweckslung sowohl bei der Warm- wie bei der Kaltverpflegung ermöglicht werden kann.
  Die Redaktion. 
          Madens ensformighed gennem to år er en plage for flygtningene. Den danske forvaltning undersøger for øjeblikket, hvorvidt man kan muliggøre en større afveksling, både ved varm- og koldforplejningen. 
  Redaktionen. 
  27  Die Jugend von heute und morgen
  28           Als das Hitlerreich besiegt war, zerbrach alles, was in den Brauseköpfen hochgezüchtet worden war. Aus dem Grossdeutschen Reich ist ein Trümmerhaufen geworden und die Stellen der "Hoheitsträger" der Nazipartei haben jetzt die Offiziere der Besatzungsmächte eingenommen. Das alles kann ein Jugendlicher nicht so schnell verdauen, und die verschiedenen Typen der Jugendlichen reagieren auf die heutige Situation in Deutschland jede auf ihre Weise.
  29        Eine relativ kleine Gruppe glaubt ihrem Ideal die Treue halten zu müssen, denkt an ihren in der HJ geleisteten Eid und will nicht umkehren. Sie ist über die Wendung des deutschen Schicksals verbittert und hofft vielleicht auf eine Chance bei möglichen, aber unwahrscheinlichen aussenpolitischen Verwicklungen.   
  30        Eine andere Gruppe -- vorwiegend von Intellektuellen gebildet -- sieht und erkennt die deutsche Situation, weicht aber den Aufgaben aus, weil eine Mitarbeit nur unter persönlichen Opfern und unter Verzicht auf alte kastenbedingte Vorurteile möglich sein kann. Sie flüchtet in die geistige Vergangenheit, liest Schiller und Goethe, Stephan George und Rilke und vergisst, dass vor der Pflege dieser Kultur die Pflege derjenigen stehen muss, die am Amboss, im Bergwerk und am laufenden Band stehen und deresn Existenz die Voraussetzung des Weiterbestandes deutscher Kultur ist.   
  31 Trotz ihres wertvollen Menschenmaterials halte ich sie für die politisch gefährlichste Gruppe, weil aus ihr am ehesten jene unerfreulichen Intelligenzler hervorgehen, die mit ihrer aristokratischen Isoliertheit eine der kapitalistischen Geisteshaltung sehr verwandte Lebensform bevorzugen. 
  32        Eine dritte Gruppe sieht ihren Halt in der Religion. Sie hat zur Kirche zurückgefunden und steht im Begriffe, Wiederverbindung mit den sich neu bildenden konfessionellen Jugendgruppen aufzunehmen.  
  33        Eine vierte Gruppe ist gleichgültig geworden. Sie lehnt die Politik ab, nachdem sie durch eine falsche Politisk schachmatt gesetzt worden ist. Diese Gleichgültigkeit hat sie innerlich abgestumpft. Diese Jugendlichen lassen sich vom Alltag treiben, betätigen sich auf sexuellem Gebiete zügellos und kennen weder Sitte noch Recht. Sie stehen in der grossen Gefahr asozialer Betätigung in Sinne der Verwahrlosung und Frühkriminalität.   
  34         Und schliesslich eine  fünfte Gruppe, die mit wachen Sinnen in der Gegenwart lebt und den Ruf der Zeit an die Jugend bereits unklar hört. Diese Jugendlichen wissen aber noch nicht, wo sie hingehören. Sie fragen nach der Wahrheit, haben sie aber noch nicht gefunden. Man wird der Struktur dieser Gruppe nicht gerecht, wenn man hier etwa von Konjunktur reden wollte. 
  35 So weit ihr Suchen echt ist, und kein ökonomischer Sinn dahinter steht, hätten diese Jugendlichen die innere Hohlheit des Nazismus früher oder später doch erkannt, und dann zur "inneren Opposition" gehört, die in der Nazi-Partei selbst tatsächlich viel stärker war, als gemeinhin angenommen wird. 
  36  Wenn sich aber von dieser Gruppe der Eine oder Andere doch irgendwann zu den neuen Aufgaben bekennt, dann steht er auch mit seiner ganzen Persönlichkeit für die Sache ein und er wird eher zu den Aktivisten als zu den Lauen und Kompromisslern neigen.
  37         Mit der Aufzählung dieser wenigen Typen wird man der bunten Mannigfaltigkeit in den jugendlichen Strukturen sicher nicht gerecht. Es solltenhier auch nur die hervorstehendsten Typsn angedeutet werden. Sie können bei beiden Geschlechtern gefunden werden.
  38        Danach bleibt die Frage nach dem Ziel, das die neue Jugend unter einem gemeinsamen Banner vereinigen soll. Angesichts der chaotischen Zustände im heutigem Deutschland erscheint diese Frage unlösbar. Doch lassen sich mehrere Grundgedanken nennen, die würdig sind, als ein gemeinsames Ziel für die neue Jugend aufgezeigt zu werden.
  39        Das erste ist die selbstverständliche Forderung nach den Fortbestand der deutschen Kultur. Ihre Erhaltung und Pflege ist Sache jedes verantwortungsbewussten Deutschen, der Sprache, Dichtung, Musik und andere Schöpfungen seines Vaterlandes nicht verflachen oder gar untergehen sehen will. 
  40  In der Pflege dieses Kulturgutes bekommt der Begriff der Nation und des Vaterlandes eine neue vertiefte und allgemeingültige Bedeutung.
  41           Die Pflege der deutschen Kulturgüter ist aber nur gewährleistet in einem Staate, der im Geiste eines echten Sozialismus die Güter gerecht verteilt. Deshalb muss der sozialistische Gedanke die zweite grosse Parole werden, die die bestehenden geistigen Differenzen unter der Jugend überwindet und die Jugend in gemeinsamen Kampfe für die Gerechtigkeit vereint. 
  42       Dieser Sozialismus kann aber nur verwirklicht werden, wenn nicht Gegenkräfte ihn bekämpfen und verhindern. Diese Gegenkräfte sind im faschistisch orientierten Kapitalismus verankert. Der bewusste aktive Kampf gegen diesen volksfeindlichen Kapitalismus müsste das dritte grosse Ziel sein, dass der Jugend voranleuchten sollte. 
  43       Diese Ziele sind nicht lebensfremde Doktrin, sondern lebendige Wirklichkeit. Sie entbehren auch durchaus nicht jenes grossen idealistischen Schwunges, dessen die Jugend bedarf, wenn sie mit ganzem Herzen und voller Leidenschaft bei der Sache sein soll. Es gilt lediglich die oragnisatorische Form zu finden, wie man der Jugend im Rahmen ihrer eigenen Bewegung diese Ziele propagiert und für sie wirbt. 
  44         So wird eines Tages die neue deutsche Jugend in geschlossener Front marschieren können. Sie wird die altehrwürdige und doch ewig junge revolutionäre Fahne der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit tragen, für die schon Tausende ihr Leben hingegeben haben. Sie wird mit heissem Herzen an die Zukunft eines neuen deutschen Geschlechtes glauben, das wie sie selbst tapfer, hart und unbeugsam zum Kampfe gegen alle Feinde des Aufstieges eines neuen sozialistischen Deutschland antritt. 
  Ernst W. Kühn,
  Gedhus. 
  45  Der Stacheldraht Pigtråden
  46         Gedanken sind zollfrei, daran ist nicht zu rütteln. Wenn man aber sagt: "Das Wort ist frei" und glaubt, seinem Herzen freien Lauf lassen zu können, dann darf man auch nicht böse sein, wenn andersdenkende Menschen sich auch die Freiheit nehmen, zu solchen Herzensergüssen Stellung zu nehmen.          Tanker er toldfri, det kan der ikke rokkes ved. Men når man siger: "Ordet er frit" og tror, at kunne lade sit hjerte få frit løb, så må man heller ikke blive vred, hvis anderledes tænkende mennesker også tager sig den frihed at tage stilling til sådanne hjerteudgydelser. 
  47         Frau Brausewetter kann die Nörgler nicht leiden, das kann ihr keiner verwehren. Wenn sie aber weiter sagt, bei den Nörglern handelt es sich um fast blöde Menschen, dann weiss man schon nicht mehr genau, wie es um sie selbst bestellt sein mag. Ich bin in verschiedenen Lagern gewesen und habe viele Flüchtlinge näher kennengelernt, aber kaum einer war mit seinem Los zufrieden.            Fru Brausewetter kan ikke lide brokhovederne, det er der ingen, der kan fortænke hende i (47-15#13). Men når hun videre siger, at det med brokhovederne drejer sig om næsten tåbelige mennesker, så véd man allerede ikke mere helt nøjagtig, hvordan det har sig med hende selv (47-15#15). Jeg har været i forskellige lejre og har lært mange flygtninge nærmere at kende, men næsten ingen var tilfredse med deres skæbne. 
  48  Eine Ausnahme machten allerdings die Nazihäuptlinge, die im Hinblick darauf, dass es in der Heimat kaum ein Wiedersehen mit Hitler geben dürfte, lieber für immer hier bleiben möchten.  En undtagelse danner i hvert fald de såkaldte nazihøvdinge, som med henblik på, at der i hjemlandet nok ikke kan gives noget gensyn med Hitler, hellere ville blive her for evigt. 
  49         Frau Brausewetter liebt dagegen den Stacheldraht. Sie meint, er diene zu unserem Schutz. Wenn dem so sein sollte, würden wohl alle Flüchtlinge gern auf diesen Schutz verzichten, denn es ist kaum anzunehmen, dass uns die Dänen ohne diesen Schutz etwas zu Leide tun würden. Frau Brausewetter kann scheinbar nicht ohne Stacheldraht leben.          Fru Brausewetter elsker derimod pigtråden. Hun mener, den tjener til at beskytte os. Hvis det skulle være tilfældet, ville vel alle flygtninge gerne give afkald på denne beskyttelse, for man kan næsten ikke tro, at danskerne ville gøre os nogen skade uden denne beskyttelse. Fru Brausewetter kan øjensynlig ikke leve uden pigtråden. 
  50  Sie schreibt: für rücksichtslose, brutale Menschen ist der Stacheldraht ein Hemmnis, für verständnisvolle Menschen ein Muss. Da haben wir's! Es wäre ganz interessant, diese verständnisvollen Menschen, die durchaus einen Stacheldrahtzaun haben müssen, mal alle zusammen auf einem Haufen zu sehen. Sicher würde nur ein halbes Duzend zusammenkommen.  Hun skriver: For hensynsløse, brutale mennesker er hegnet en hemsko, for forstandige mennesker et 'must'. (47-15#19) Dèr har vi det. Det ville være ganske interessant, engang at se alle disse forstandige mennesker, der for enhver pris må have et pigtråd, samlet sammen i én flok. Givetvis ville der kun komme et halvt dusin. 
  51         Es ist bekannt, dass fast alle Flüchtlinge gerade durch den Stacheldrahtzaun seelisch tief beeindruckt sind. Täglich, ja stündlich werden sie durch den Zaun an ihre arme bedauernswerte Lage erinnert. Fast alle Flüchtlinge haben schwere Zeiten durchgemacht, haben liebe Angehörige, haben Hab und Gut verloren und wissen vielfach heute noch nicht, welche Schicksalsschläge ihnen noch bevorstehen.         Det er velbekendt, at næsten alle flygtninge netop i pigtråden bliver sjæleligt dybt influeret. Dagligt, ja hver time bliver de af hegnet mindet om deres elendige og beklagelsesværdige situation. Næsten alle flygtninge har gennemgået vanskelige tider, har kære pårørende, har mistet ejendom og véd på mange måder endnu i dag ikke, hvilke slag af skæbnen der endnu venter dem. 
  52  Fast alle diese Menschen, die hier hinter Stacheldraht sitzen, haben niemand etwas zu Leide getan. Der Krieg ist nun schon lange zu Ende, ein grosser Teil der deutschen Kriegsgefangenen ist in die Heimat zurückgekehrt, nur die Flüchtlinge, die seinerzeit ahnungslos das Schiff in dem Glauben bestiegen, nach einem in der westlichen Ostsee befindlichen deutschen Hafen befördert zu werden, sind zum grössten Teil noch in Dänemark. Næsten alle disse mennesker, der her sidder bag pigtråd, har aldrig gjort nogen noget ondt. Krigen er nu forbi for så lang tid siden, en stor del af de tyske krigsfanger er vendt tilbage til hjemstavnen, kun flygtningene, der på deres side uden at ane uråd gik ombord i et skib i den tro, at de ville blive befordret til en tysk havn i den vestlige del af Østersøen, er endnu for største delens vedkommende stadigvæk i Danmark. 
  53  Wenn nun diese, von ihrer Heimat vertriebenen Menschen mit ihrem Los unzufrieden sind und dieses oder jenes anders haben möchten, so sind es keine Nörgler, bzw. blöde, rücksichtslose und brutale Leute.  Hvis nu disse mennesker, der er fordrevet fra deres hjemstavn er utilfredse med deres skæbne og godt ville have det anderledes på dette eller hint område, så er de ikke brokhoveder, eller tåbelige, hensynsløse, brutale mennesker. 
  54         Nach Lage der Sache werden wir uns mit dem Stacheldraht nun wohl oder übel abfinden müssen, obwohl er bei allen Flüchtlingen immer ein Stein des Anstosses bleiben wird. Aber gesetzt den Fall, die bisherigen Absperrmassnahmen würden etwas gelockert, dann würde das für alle Flüchtlinge ein Lichtblick sein, der dem ganzen Flüchtlingselend die Spitze nehmen würde.          Som situationen er nu, vil vi skulle affinde os med pigtråden, godt eller dårligt, selv om den hos alle flygtninge altid vil være en anstødssten. Men lad os sige, at de hidtidige afspærringstiltag blev løsnet noget, så ville det for alle flygtninge være et lyspunkt, som ville tage spidsen af hele elendigheden ved at være flygtning. 
  55 Es käme hier vielleicht in Frage, jedem erwachsenen Flüchtling -- soweit sein bisheriges Verhalten einwandfrei gewesen ist -- einmal im Monat für einige Stunden einen freien Ausgang zu gestatten. Es kann hierbei ohne weiteres damit gerechnet werden, dass von dieser Vergünstigung bei weitem nicht alle Flüchtlinge Gebrauch machen würden.  Her kunne det måske komme på tale, at tillade enhver voksen flygtning -- for så vidt hans hidtidige adfærd havde været pletfri -- en gang om måneden at kunne gå frit ud nogle timer. Der kan herved uden videre regnes med, at slet ikke alle flygtninge ville gøre brug af denne begunstigelse. 
  56 Aber das Gefühl nicht mehr ganz von der Aussenwelt abgesperrt zu sein, würde allein schon Wunder wirken. Für den öffentlichen Verkehr dürften hierdurch kaum Schwierigkeiten entstehen. Sollten sich unsere Wünsche in dieser Hinsicht jedoch nicht erfüllen, so wollen wir den Dänen weiter nicht böse sein, wissen wir doch, dass letzten Endes auch die Besatzungsmächte an dem Reglement für das Flüchtlingswesen mitgearbeitet haben. 
  Paul Drews,
  Hvorup-Plantage. 
  Men følelsen af ikke mere at være helt afspærret fra omverdenen ville allerede bevirke undere. For den offentlige trafik skulle der herved næppe opstå vanskeligheder. Hvis vore ønsker i denne henseende dog ikke skulle opfyldes, så vil vi ikke mere være vrede på danskerne, vi véd dog, at i sidste ende har også besættelsesmagterne været medarbejdere ved reglementet for flygtningevæsnet. 
  Paul Drews.
  Hvorup-Plantage. 
  57  Ein grosses Erlebnis
  58          Ich hatte mir eigentlich ganz andere Vorstellungen von dem Film "Die Mörder sind unter uns" gemacht. Aber als Spezialfilm für Berlin ist er gross und warheitsgetreu, sowohl landschaftlich, wenn man das Ruinenfeld so nennen soll, als auch menschlich. Lustig sind nur die Mörder -- die Unschuldigen! 
  59  Immer noch gellt mir der Ruf "ich bin unschuldig" in den Ohren. Das Mädchen, ach, dass es viel solche gäbe, dann bekäme doch so mancher Mann wieder Mut, dies Leben aufzunehmen. Es gibt auch unter Frauen edle, freie, liebe Menschen, aber sie selten. Die Zeit hat viel verdorben, auch die Moral ist gemordet worden.
  60  Jedenfalls ist der Film für uns hier eine Sensation -- ob alle Besucher dieselben Ansichten haben, darf ich wohl bezweifeln.
  61         Mich hat dies Stück ganz aufgewühlt und meinen Nerven einen Ruck gegeben. --
  62        Ich hatte mir den Film anders vorgestellt -- mehr von der SS und der SA, von Vorgängen um K.Z. und im Feld. Vielleicht ist es gut so. Aber meiner Meinung nach wissen die meisten Menschen von den vielen gemeinen Handlungen dieser Elitetruppen nichts, oder nicht viel. 
  63  Ich persönlich möchte wünschen, dass die Bühnenkünstler ein Stück schaffen möchten, das klar zeigen würde, was demokratisch, echt demokratisch ist,und was letzten Endes aus den besten Ideen wird, wenn sie nicht der Wahrheit und Gerechtigkeit dienen.
  64         Anstatt ein wirklich wirkendes Wanzen-, Läuse- oder Flöhepulver herzustellen, damit der Mensch von solchen Plagen erlöst wird, werden von grossen Forschern und Gelehrten Mordmaschinen entworfen, Giftgas und Betäubungsinstrumente zur hinterlistigen Ermordung unbeliebter Zeitgenossen, weil da der Verdienst winkt und der Ruhm. 
  65          Alexander Petöfi, ein Dichter und Held, hat schon vor 100 Jahren gesagt: "Hört doch, die durch Nächte wachen, Ruhm ihr sucht und durch das Schwert, mehr als alle Lorbeerkränze dieser Erde ist die kleine duftige Rosenknospe wert."
  Eugen Leffsen,
  Oksbøl. 
  66         D  
  67 D
  68        B  
  69 E
  70 W
  71       D
  72 W
  73 D